Dotazník pro rodiče 2019

Grafické vyhodnocení dotazníku 2019 (staženo 81× )

Výsledky dotazníku 2019 - vyjádření školy (staženo 81× )

 1. Škola je pro mé dítě bezpečné místo. 285 odpovědí
Ano 152
Spíše ano 102
Spíše ne 5
Ne 21
Nemohu posoudit 5
 1. Mé dítě nemá strach ze spolužáků. 285 odpovědí
Ano 103
Spíše ano 47
Spíše ne 45
Ne 74
Nemohu posoudit 16
 1. Se stravou ve školní jídelně je mé dítě spokojeno. 285 odpovědí
Ano 44
Spíše ano 86
Spíše ne 55
Ne 59
Nemohu posoudit 41
 1. Vybavení školy (nábytek aj.) pokládám za vyhovující. 285 odpovědí
Ano 131
Spíše ano 96
Spíše ne 17
Ne 23
Nemohu posoudit 18
 1. Internetové stránky školy jsou přehledné, dobře se v nich orientuje. 285 odpovědí
Ano 130
Spíše ano 94
Spíše ne 23
Ne 25
Nemohu posoudit 13
 1. Nabídka zájmových kroužků je dostatečná. 285 odpovědí
Ano 95
Spíše ano 84
Spíše ne 24
Ne 36
Nemohu posoudit 46
 1. Učitelé organizují pro žáky různé zajímavé akce. 285 odpovědí
Ano 154
Spíše ano 77
Spíše ne 23
Ne 20
Nemohu posoudit 11
 1. Školní družina poskytuje dostatek prostoru pro zájmovou činnost. 285 odpovědí
Ano 61
Spíše ano 59
Spíše ne 11
Ne 18
Nemohu posoudit 136
 1. Práci třídního učitele vnímám pozitivně. 285 odpovědí
Ano 186
Spíše ano 65
Spíše ne 9
Ne 21
Nemohu posoudit 4
 1. Komunikace s vyučujícími je bezproblémová. 285 odpovědí
Ano 189
Spíše ano 60
Spíše ne 7
Ne 21
Nemohu posoudit 8
 1. Jsme spokojeni s přístupem vedení školy a školních poradenských pracovníků (výchovný poradce, metodik prevence, školní speciální pedagog, školní psycholog) k řešení problémů. 285 odpovědí
Ano 118
Spíše ano 51
Spíše ne 5
Ne 22
Nemohu posoudit 89
 1. Jsme dostatečně a včas informováni o akcích školy. 285 odpovědí
Ano 187
Spíše ano 66
Spíše ne 10
Ne 22
Nemohu posoudit 0
 1. Jsme spokojeni s kvalitou výuky ve škole. 285 odpovědí
Ano 139
Spíše ano 102
Spíše ne 14
Ne 19
Nemohu posoudit 11