Ke stažení

Školní řády

Školní řád (staženo 473× )

 

Řád mateřské školy (staženo 229× )

 

Řád školní družiny (staženo 222× )

 

Řád školní jídelny (staženo 212× )

 

Řád školní jídelny - Skálovo nám. (staženo 204× )

 

Řád školní jídelny - Čechovice (staženo 186× )

 

Vzdělávací programy

Školní vzdělávací program "Brána jazyků" (staženo 265× )

 

Školní vzdělávací program "Pestrobarevná škola" (staženo 197× )

 

Dodatek k ŠVP ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. (staženo 230× )

 

Vzdělávací program MŠ (staženo 152× )

 

Prevence

Minimální preventivní program 2017-18 (staženo 231× )

 

Preventivní program proti šikanování (staženo 217× )

 

Bezpečně na internetu (staženo 243× )

 

Vaše dítě na internetu (staženo 169× )

 

Žádosti – formuláře

Žádost o přestup (staženo 203× )

 

Žádost o uvolnění z předmětu (staženo 188× )

 

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy (staženo 199× )

 

Žádost o zařazení do jazykové třídy - cizinci (staženo 199× )

 

Přihláška do kurzu pro získání základního vzdělání (staženo 127× )

 

Výchovný poradce

Zápisový lístek (staženo 227× )

 

Vzor vyplněné přihlášky na SŠ (staženo 220× )

 

Vysvětlivky k tiskopisům přihlášek (staženo 191× )

 

Jednotné přijímací zkoušky - zkušební schéma (staženo 175× )

 

Tiskopis přihlášky na SŠ (staženo 169× )

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky 2017 (staženo 154× )

 

Přijímací zkoušky na SŠ 2016-2017 (staženo 168× )

 

Informace k přijímacímu řízení do gymnázia se sport. přípravou (staženo 171× )

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016-17 (staženo 191× )

 

Výroční zpráva 2015-16 (staženo 228× )

 

Povinně zveřejňované informace

Dokumenty v této sekci jsou průběžně upravovány

Zveřejnění poskytnutých informací

Výroční zpráva podle IZ 106-2017 (staženo 86× )

 

Povinně zveřejňované informace (staženo 131× )

 

Zřizovací listina školy (staženo 128× )

 

Organizační schéma školy (staženo 125× )

 

  • Rozpočet

Finanční plán schválený statutárním městem Prostějovem pro rok 2017 (staženo 132× )

Rozpočet ZŠ Palackého 2018 (staženo 97× )

Střednědobý výhled ZŠ Palackého 2018 (staženo 92× )

Normativní rozpočet přímých nákladů 2017 (staženo 180× )