Velký úspěch našich žáků na Zlatém listu

4. 5. 2018 se v lesoparku Hloučela konalo okresní kolo ekologické soutěže Zlatý list. Ve starší kategorii nenašlo naše družstvo přemožitele a v konkurenci 12 ZŠ obsadilo celkově 1. místo. Soutěžili – Markéta Grulichová a Kačka Šebestíková z 9. B, Jan Petržela, Tomáš Křupka a Jan Müller z 8. C a Pavel Souček ze 7. A.

Moc gratulujeme!!!!!                                             M. Kytlicová

FOTO

Výlet do Olomouce

Ve čtvrtek 3. května se děti, které navštěvují Klub zábavné logiky a deskových her vydaly do Pevnosti poznání v Olomouci. V sekci Rozum v hrsti si všichni účastníci vyzkoušeli řadu hlavolamů, řešili logické úkoly a šifry, které nebyly zrovna jednoduché. Mohli také vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku a prohlédnout si jeho složení. Počasí nám přálo, cesta vlakem proběhla bez problémů a domů jsme se vrátili sice unavení, ale s novými zážitky a poznatky.

FOTKY

Den naruby v Čechovicích

Děti z Čechovic zažily netradiční vyučování díky svým spolužákům z devátých tříd. Ti si rozdělili ,,role“ a předstoupili před své žáky vzorně připraveni s řadou nápaditých her, soutěží a zajímavých úkolů. Děti se ani chvíli nenudily, byly nadšeni ze svých nových učitelů a došlo ke vzájemné spolupráci a kamarádství. Velký dík patří všem, kteří se tohoto Dne naruby zúčastnili.

FOTKY

Den Země – 5. ročník

Den Země dopadl báječně. Počasí nám vyšlo na jedničku a ochránci přírody z IRISu nám připravili krásné dopoledne plné zajímavých aktivit a soutěží. Děti na 8 stanovištích poznávaly přírodniny, ptáky, nerosty, květiny, vyráběly náramky z kůží, skládaly puzzle s přírodovědnou tematikou apod. Na závěr si za dobře odvedenou práci mohly koupit nějakou sladkost či zmrzlinu v občerstvení u Abrahámka, což byla krásná sladká tečka za příjemně stráveným dopolednem.

Fotky Hloučela

Pro děti z pátých tříd si jejich starší spolužáci z 9. A a 9. C připravili soutěžní dopoledne v Kolářových sadech. Páťáci děkují deváťákům za super dopoledne!

Fotky Kolářovy sady

Projektové dny

Ve dnech 2. a 3. 5. 2018 proběhlo projektové vyučování na téma bezpečnost a prevence patologických jevů. Ve všech třídách probíhaly besedy a rozhovory týkající se důležitých témat dneška – kouření, kyberšikana, závislost na sociálních sítích, bezpečnost na ulici, návykové látky a podobně. Žáci ve skupinách vyráběli plakáty, komiksové příběhy a  zahráli si hry na stmelení kolektivu. Děti i učitelé hodnotili tyto dny velmi pozitivně.

FOTKY 2. B

Turistický výlet do Smržic

Konečně jsme se dočkali krásného, téměř letního počasí, kterého jsme využili a zamířili pěšky do Smržic. Na hřišti jsme si zaskotačili na houpačkách, koupili jsme si něco dobrého k mlsání a užili si spoustu legrace. Už se těšíme na další výlet.

Turisté z 5. B                             FOTKY

Osvětim 2018

Ve čtvrtek 3. 5. jsme navštívili koncentrační tábor v Osvětimi. Jakmile jsme vstoupili před bránu tábora s nápisem „Arbeit macht frei“, v překladu „Práce osvobozuje“, všechny přešel smích. Jako první jsme šli do Auschwitz-I a pak nás autobus zavezl do Auschwitz-II Birkenau. Měli jsme možnost vidět vše na vlastní oči, stáli jsme na místech, kudy tehdy kráčeli lidé jdoucí na smrt, procházeli jsme uličkami, které jsou zality utrpením nevinných mužů, žen i dětí dodnes. Celý příspěvek

Literární večer ve škole

Děti ze 3. C a 4. C zažily v měsíci dubnu společnou netradiční akci. Rozhodli jsme se poznat se i jinak než při běžném vyučovacím dni. A proto jsme se navečer sešli s rozhodnutím, že budeme ve škole nocovat. Zažili jsme spoustu legrace při společných kolektivních hrách, při společné večeři i večerce. Velmi nás zaujalo vyprávění o knize Jirkův tajemný klíč k vesmíru. Téma knihy jsme před spaním zpracovávali dle vlastní fantazie. Někomu se podařilo napsat svůj vlastní příběh, někdo vytvářel leporela, komiksy aj.. Toto téma jsme ještě další den využili při hodině čtení.

Fotky 1   Fotky 2

Čarodějnice v Čechovicích

Magická Filipojakubská noc je všem známá. I dětem naší školní družiny. My jsme si čekání na ni zkrátili celotýdenním Čarodějným kláním. Každý den děti plnily úkoly a soutěže. Např. jsme si vyrobili maskota – malou čarodějnici, zabývali se kouzelnými kvízy, hádankami a rébusy. Vyrobili si ochranný škapulíř a „bojovali“ v různých disciplínách (např. pavoučí závody, čarodějné hulahula, uzlová kouzla atd.) Moc jsme si celý týden užili a vyvrcholením bylo samotné pálení čarodějnic. V pondělí 30. dubna bylo kolem naší školy veselo. Sešlo se hodně malých čarodějnic i čarodějů v doprovodu rodičů. Děti měly možnost si na různých stanovištích poměřit své síly ve zručnosti a při řešení logických úkolů. Celá akce se konala za podpory SDH Čechovice, kteří připravili občerstvení, opékání špekáčků a na závěr čarodějnický oheň.

Fotky 1    Fotky 2

Den Země

Svátek Den Země děti z Čechovic oslavily opět s Ekocentrem Iris. Ve středu 2. května jsme se vydali na delší vycházku do lesoparku Hloučela. Na děti čekalo pět stanovišť, na kterých si prověřily svoje znalosti o přírodě. Dokázaly si jak umí spolupracovat při řešení úkolů a vytvořily si vlastnoručně vyrobený indiánský náramek. Nejvíce děti zaujalo stanoviště, kde si mohly vyzkoušet netradiční sporty.

FOTKY