Osmáci v Praze

Od 12. do 14. června měli žáci 8. ročníku možnost navštívit naše hlavní město – tedy Prahu. Téměř po třech hodinách jízdy vlakem jsme se konečně ocitli na hlavním nádraží. Poté jsme s našimi zavazadly dorazili na koleje na Jižním Městě (naše ubytování).

Až jsme si vybalili věci, vydali jsme se na Pražský hrad, kde jsme navštívili Katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem a Zlatou uličku. Po večeři jsme se ještě vydali prohlédnout si noční Prahu. Vyjeli jsme lanovkou na Petřín, tam jsme zažili spoustu legrace v bludišti, hlavně v zrcadlové síni. Začalo se stmívat, vydali jsme se k rozhledně, která byla už osvícená. Cestou zahradami jsme viděli nádherně osvětlenou Prahu, především Pražský hrad, chrám sv. Mikuláše a také Národní divadlo. Byl to úžasný zážitek. Celý příspěvek

Cyklovýlet

V pondělí 18. 6. se děti z kroužku Malých průzkumníků vydaly společně s rodiči na projížďku na kolech. Jeli jsme od školy v Čechovicích po cyklostezce do Smržic. I když nás cestou zastavil na chvíli déšť, tak jsme šťastně dorazili do cíle.Ve Smržicích na hřišti jsme se občerstvili a děti si pohráli na průlezkách a jiných atrakcích. Poté jsme se stejnou cestou vraceli zpět ke škole. Děti byly unavené, ale všichni spokojeni, ze šťastného návratu.

FOTKY

Výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Letošní školní výlet se pro děti z Čechovic konal v Rožnově pod Radhoštěm. Dlouhá cesta autobusem splnila naše očekávání. V dopoledním čase se děti věnovaly sportovním aktivitám na ranči Bučisko. Měly možnost si vyzkoušet jízdu na koni, střelbu z kuše a projít si pohádkový les s hledáním pokladu. Po vydatném obědě nás čekala návštěva Valašského muzea. Pod vedením naší průvodkyně jsme si prošli Mlýnskou dolinu. Nejvíce se nám líbila prohlídka mlýnského stavení a zastávka v dobové školní třídě.

FOTKY1                       FOTKY2

Hlubočky – výlet 1. C

V pondělí 28. 5. děti čekala ledovcová stezka. Byly totiž na výletě v Hlubočkách. Čekaly je tady lanové aktivity, zdolávaly propast, potom se musely přepravit přes vodu. Cestou potkaly kozičky, které musely nakrmit. Překonaly také hluboký sníh na lyžích, postavily iglú z kostek, při lovu si zastřílely a po překonání ledové kry si vytvořily vlajku a slavnostně ji vztyčily na stožár. Na závěr se děti pustily do dobrého oběda a čekala je i sladká odměna.

FOTKY

ŠD Skálovka

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a všichni se už těšíme na prázdniny. Ale naše družinka má pořád ještě co dělat. Ve čtvrtek 14. června jsme se po obědě všichni sešli v parku u kina Metro. Tam na nás už čekaly pracovnice z Ekocentra IRIS s programem Za školou s družinou. Zábavnou formou se děti seznámily s přírodním prostředím Smetanových sadů, ve skupinách plnily úkoly, vyplňovaly tajenky, které pak rozhodly o tom, kdo byl nejjúspěšnější. Po návratu do školy dostaly děti za pěknou práci sladkou odměnu.

FOTKY

ZOO Lešná

My žáci tříd 5. A a 5. B jsme se dne 13.6. vydali na výlet do Zoo Lešná. Vyrazili jsme v 7:45 z autobusové zastávky u naší školy. Do Lešné jsme dorazili kolem deváté a společně jsme se vydali do areálu zoo. Nejprve jsme navštívili tropický pavilon, kde se nám moc a moc líbilo. Potom jsme šli krmit rejnoky, což bylo taky super. Následovala prohlídka afrického pavilonu, kde nám paní průvodkyně řekla spoustu zajímavostí o tamních zvířatech. Pak už následovala všemi očekávaná a zasloužená pauza na oběd. Mohli jsme si dát langoše, hranolky, smažený sýr nebo také sladké knedlíky. V čase oběda jsme si také koupili různé suvenýry – plyšáky, pohledy nebo pamětní mince. Po jedné hodině jsme šli na komentovanou prohlídku zámku a po ní jsme spěchali (hlavně holky z 5. A) prohlédnout si ještě lamy. Málem jsme nestihli odjezd autobusu. Předpověď deštivého počasí se nesplnila, výlet se povedl a nám se v Lešné moc líbilo.

Autorky příspěvku: Rozálie Kalvodová a Valerie Vybíralová, 5. A

FOTKY

Úspěchy našich dětí

Malý bubeník

Žák naší školy Jan Vrtal ze 4. B nám udělal velkou radost. Obsadil 2. místo v celostátní soutěži na bicí nástroje. Gratulujeme.                                  FOTO

Výtvarníci z 5. tříd

Městská knihovna v Prostějově za podpory projektu Zdravé město vyhlásila výtvarnou soutěž Jak vypadá kočkopes. Z více než 200 přihlášených prací z prostějovských škol se naše škola umístila na prvním místě v počtu vybraných  a vystavených obrázků v oddělení Dětské knihovny Prostějov. V první desítce  oceněných byli 3 žáci z pátých tříd – 4. místo Adam Kovář 5. A, 5. místo Nela Círková 5. A a 8. místo Eliška Jelínková 5. B. Všichni jmenovaní si na slavnostním vyhlášení vítězů v doprovodu rodičů převzali ceny.

Fotky oceněných obrázků

Den dětí v Čechovicích

Dne 31. 5. jsme pro děti ze ŠD uspořádaly zábavné soutěžní odpoledne ke Dni dětí. Sešli jsme se v prostorách školního dvora a hřiště, kde se pro žáčky v 1.části odpoledne otevřela různá stanoviště. (např. strašidelný kriket, střelba prakem, hod na cíl atd.)
V 2.časti nás čekalo soutěžní klání, ve kterém se všechna tři oddělení utkala mezi sebou.
Na děti čekaly tři závodivé hry – „automobilové závody“, přenášení vody a „koňské dostihy“
Na závěr proběhlo vyhlášení vítězného družstva. A jak to dopadlo?

1. místo – 3.oddělení – MIMONI
2. místo – 2.oddělení – VRABČÁCI
3. místo – 1.oddělení – BUBLINKY

A hned v dalším týdnu oslava Dne dětí pokračovala soutěžním dopolednem. Žáci 9. C si vzali na starost organizaci celého dopoledne. Připravili si pro děti řadu sportovních i vědomostních soutěží. Všem zúčastněným patří velké poděkování, dětem se v soutěžním klání dařilo a hlavně je velmi zaujalo.

FOTKY               FOTKY-ŠD

Hydrobiologie

V úterý 12. 6. se žáci 5. B vydali prozkoumat spolu s Ekocentrem IRIS říčku Hloučelu. Třídily živočichy i rostliny, které v biokoridoru Hloučela můžeme vidět. Lovili vodní živočichy, poznávaly květiny, luštili hádanky a skládali puzzle. Z výukového programu se  žáci vrátili zpět do školy nabiti novými vědomostmi.

FOTKY

Dramatický kroužek 2018

V pátek 8. 6. 2018 jsme se zúčastnili každoročního vystoupení dramatického kroužku na Skálovce. Byla to tři skvělá představení, ve kterých se děti z 1. – 5. tříd snažily o co nejlepší výstup s „výpomocí“ paní učitelky Švédové. V prvním vystoupení nám žáci z prvních tříd ukázali, jak to chodí s abecedou. Ve druhém děti z 2. – 3. tříd sehrály pohádku O řepě, kde jsme si mohli vybrat, jaký konec by se nám líbil. V posledním příběhu se pan Jan Hloupý vydal do světa plného dobrodružství – do světa mobilů. Moc jsme si divadlo užili a doufáme, že budeme moct přijít i příští rok.

Linda Motalová, 5. B                        FOTKY