Cykloturistika

Turisté z Čechovic využili krásné dubnové počasí k první vyjížďce na kole. Nejdříve jsme si zopakovali pravidla jízdy na kole a bezpečnost při jízdě a vydali jsme se na výlet. Cesta vedla přes lesopark Hloučela, kde jsme při kratší zastávce pozorovali probouzející se přírodu. Naš cíl cesty byl na dopravním hřišti v Prostějově. Děti si vyzkoušely pravidla silničního provozu hravou formou.

FOTKY

Úklid Hloučely

V sobotu 7. 4. 2018 se po celé republice rozběhla akce – Ukliďme Česko. Děti z turistického kroužku na Palacké se přidaly a přiložily ruce k dílu. Odměnou jim byl nejenom hezký  pocit z dobře odvedené práce,  krásná příroda v nejbližším okolí Prostějova, ale i první letošní vlastnoručně opečený špekáček. Navíc jim přálo počasí, sluníčko svítilo a děti byly rády, že mohou strávit sobotní dopoledne se svými kamarády na čerstvém vzduchu.

FOTKY

Talentmánie – Skálovka

V pátek 13. 4. nás děti na budově ZŠ Skálovo nám. přesvědčily o tom, že nesedí jenom doma u počítače a mobilního telefonu, ale že mají spoustu zájmů a koníčků. Na školní „Talentmánii“ se představilo 50 dětí z 1. – 4. ročníku. Předvedly hru na nejrůznější hudební nástroje od zobcové flétny přes housle a kytaru až po lesní roh a saxofon. Ukázaly také své sportovní a taneční nadání. Všem účinkujícím děkujeme.

FOTKY

Vítězství v německém jazyce

Dobře a výrazně číst, kreativně  zprostředkovat úryvek v cizím jazyce posluchačům tak, aby rozuměli a ocenili výslovnost, není úplná samozřejmost. Zvlášť v německém jazyce. K tomuto výsledku se chtěla propracovat Veronika Hubálková, žákyně ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, pod vedením Mgr. Romany Korbelové. Jmenovaná se zúčastnila soutěže „Bücherwurm“ (knihomol), která se konala 27. 3. 2018  na třech místech zároveň: v Pardubicích, Českých Budějovicích a v Olomouci, odkud si odvezla vítězství ve své kategorii.

Veronika Hubálková si v letošním roce přinesla i další velký úspěch z olympiády z NJ v okresním kole, kde rovněž zvítězila a v kole krajském obsadila 4. místo. I další naše žákyně slavila úspěchy. Kateřina Kroutilová obsadila v okresním kole 2. místo a v krajském kole 6. místo.

Gratulujeme.

„Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“

Jan Vrba

Návštěva svíčkárny

Páteční exkurze se moc povedla a program ve svíčkárně Rodas se nám všem moc líbil. Děti si domů odvezly hned několik  výrobků: vlastnoručně zdobenou svíčku, sáček s mořskou solí, vykrojené mydélko či voskové zapichovátko do květináče. Navíc děti mohly obdivovat tamní volně puštěné papoušky, kteří ke koloritu svíčkárny neodmyslitelně patří.

FOTKY

Velikonoce na zámku

V předvelikonočním týdnu si všechny děti z Čechovic zpestřily výuku návštěvou zámku v Čechách pod Kosířem. Děti si při prohlídce zámeckých komnat připomněly některé velikonoční zvyky a tradice, prohlédly si jarní výzdobu a na závěr si vyrobily ovečku. Dětem se velmi líbila i procházka zámeckým parkem.

FOTKY

Recitační soutěž

V březnu se konala v Čechovicích tradiční recitační soutěž. Děti se naučily básně dle svého výběru a ti nejodvážnější vystoupily se svým uměním před diváky. Letos nás podpořili v obecenstvu i rodiče. Soutěžilo se v kategorii 1. a 2. třída, 3. a 4. třída.

Výsledky mladší kategorie

1. místo – Lucie Tylová a Denis Vaněk
2. místo – Jolana Vrbová
3. místo – Jiří Zapletal

Výsledky starší kategorie

1. místo – Jiří Kalvoda
2. místo – Veronika Sedláková
3. místo – Barbora Patková

FOTKY

Kouzlení s papírem

V úterý 27. 3. 2018 se žáci třídy 2. A zúčastnili v Ekocentru Iris programu Kouzlení s papírem. Náplní tohoto programu bylo seznámení s historickým vývojem papíru, rozhovory na téma recyklace, skládání dřevěných puzzle ve skupinách, třídění odpadů a ruční dílničky, kde si všichni žáci vyrobili vlastní recyklovatelný papír. Ten jsme si donesli do školy, kde jsme ho nechali proschnout do druhého dne.

FOTKY

2. A

HASIČI VE 2. A

Třídu  2. A ve středu 28. 3. 2018 navštívili hasiči, kteří s žáky probrali, jak a kdy hasiči zasahují, důležitá telefonní čísla, a jak vypadá telefonický rozhovor. Žáci dostávali za správné odpovědi malé odměny ve formě obrázků, rozvrhů a kartiček s hasičskou tematikou nebo sladkostí.

FOTKY

2. A NA VELIKONOČNÍM JARMARKU

Děti si nakoupily malé dárečky, ochutnaly velikonoční pochoutky a zúčastnily se malé velikonoční dílničky, kde si vytvořily kytičku z krepového papíru a vrbového proutku.

FOTKY