Nábor do nohejbalu

Dětmi zaplněné hlediště Národního sportovního centra Prostějov zhlédlo ve čtvrtečním dopoledni špičkovou nohejbalovou exhibici v podání reprezentantů České republiky, dokonce vícenásobných mistrů světa v tomto tradičním národním sportu naší země. Snaha oživit dříve tolik úspěšnou péči o mládež vyburcovala vedení nohejbalového oddílu TJ Sokol I Prostějov k zorganizování hvězdné náborové exhibice za účasti vícenásobných mistrů světa z brněnských Modřic, Lukáše Rosenberka a Jakuba Pospíšila. Akce se zúčastnili hoši ze čtvrtých a pátých tříd.

FOTKY

Projektové dny

Ve dnech před rozdáváním pololetního vysvědčení proběhly na všech budovách naší základní školy projektové dny. Starší žáci pracovali na projektech týkajících se Olomouckého kraje a města Olomouc. V rámci projektu se seznámili s památkami, sportovními událostmi, průmyslovými odvětvími našeho kraje atd. Mladší žáci se zaměřili na bližší prozkoumání našeho města  Prostějova a navštívili např. bývalé židovské město, radnici či muzeum.

Fotky 4. B       Fotky 1. A, B          Fotky AJ

Bývalé židovské město 

Společně jsme se seznámili s pozůstatky židovského města v Prostějově. Prošli jsme si jednotlivé části bývalých prostějovských židovských čtvrtí a jiné nejvýznamnější památku středu města. V průběhu programu jsme si prohlédli fotografie, které se týkaly podoby města a postupně jsme zjišťovali, jak se město v průběhu času proměnilo.  Na závěr programu jsme si vyrobili pečeť a rozdali si v muzeu pololetní vysvědčení.

Lednové aktivity 4. C

Sněhové nadílky využily děti z turistického kroužku ke hrám na  sněhu, v závodech na bobech a k procházce krásnou zimní krajinou. Hned další den jsme navštívili Sportcentrum v Prostějově, kde si děti osvojily  a procvičily znalosti v dopravní výchově. Dětem se dařilo. Byly úspěšní v teoretických  i v praktických  znalostech při řešení dopravních situací a  při opravě jízdního kola. Nejvíce se dětem líbila  jízda na kole, kdy si děti vyzkoušely zručnost, odvahu a trpělivost.

FOTKY

Pernštejni – Vikingové

Tento interaktivní pořad proběhl dne 9. 1. 2019 v tělocvičně na Skálově náměstí. pod názvem Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci, z cyklu pořadů „Návraty do historie“.   Herci se malým divákům pokusili přiblížit,  jak fungovala vikingská posádka lodi, jejich válečnou strategii a v čem byl úspěch jejich výprav. Děti si vyzkoušely, jak musela být sehraná posádka a zkusily vytvořit některé štítové formace, které Vikingové používali v boji. Dominantním prvkem představení byla replika dlouhé vikinské lodi v poměru 1:4. Délka lodi byla 5 m. Dále se děti dověděly něco o běžném životě, společnosti a zvycích seveřanů. Během pořadu herci vyvrátili některé mýty o Vikinzích a uvedli je na pravou míru. Školáci se dozvěděli, že to nebyli jen barbarští nájezdníci, ale podíleli se i na vzniku některých státních útvarů (např. Kyjevská Rus).

FOTKY

Dopravní výchova 4. B

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 se zúčastnila třída 4. B dvouhodinového dopravního programu, který organizovali zaměstnanci dopravního hřiště  v tělocvičně haly Sportcentra. Žáci se rozdělili na 4 skupiny podle počtu stanovišť – jízda zručnosti, zdravověda, pravidla silničního provozu, demontáž kola. Program se dětem moc líbil a hezky si ho užily. Přestože bylo na kolech několik pádů, žádný úraz se nestal.

FOTKY 4. B

Turnaj ve vybíjené – ŠD Skálovka

Zimní čas není vždy příznivý pro každodenní pobyt venku. Proto v naší družince přesunujeme některé pohybové aktivity do tělocvičny. Tak tomu bylo i v těchto dnech, kdy jsme se připravovali na volejbalový turnaj. Trénovali jsme hru s míčem, rychlost, obratnost a upevňovali pravidla hry. Ve středu 16. ledna odpoledne jsme se sešli, abychom si poměřili síly. Menší děti hrály jednodušší formu hry – všichni proti všem, starší pak klasickou vybíjenou. Zvládly již přehodit hrací pole, nabíjet si a vybíjet soupeře. Byl to vždy velký boj, nadšení ze hry a všeobecná spokojenost.

FOTKY

Dopravní výchova

V rámci opakování dopravní výchovy se třída 5. A zúčastnila soutěžního programu zaměřeného na zopakování základních vědomostí z dopravní výchovy (pravidla silničního provozu, dopravní značky, oprava kola). Celé dopoledne děti strávily sportovními aktivitami a soutěžemi (jízda zručnosti, florbal, basketbal, fotbálek), které absolvovaly v malých skupinkách. Jednotlivci pak mezi sebou soutěžili, kdo získá nejvyšší počet bodů. Nejúspěšnější z našich řad se stala Anetka Mikešová, která se umístila na 2. místě.

FOTKY 5. A

Hvězdárna

V rámci výuky přírodovědy děti z pátých tříd zavítaly na prostějovskou hvězdárnu, kde zhlédly skvěle připravenou besedu o Sluneční soustavě. S 3D brýlemi na očích s úžasem sledovaly cestu od Slunce až na její samotný konec. Navštívily vzdálené planety i jejich měsíce a snad i o trošku víc pochopily jedinečnost a nádheru naší planety Země.

FOTKY

Vánoční akce 1. stupni

Mikuláš zavítal i mezi děti na první stupeň.

FOTKY 3. A

Vánoční besídky probíhaly ve všech třídách prvního stupně a dětem se ze školy téměř ani nechtělo domů :-).

Za všechny třídy alespoň malé nahlédnutí do třídy 3. A:

V pátek dne 21. 12. 2018 proběhla ve třídě 3. A vánoční besídka. Všichni jsme se moc těšili pod stromeček, abychom zjistili, co nám Ježíšek nadělil. Než jsme tak učinili, rozřezali jsme si společně pár jablíček, zazpívali jsme si několik koled a pořídili si upomínkovou fotografii na tento den. Teprve poté jsme si navzájem rozdali všechny krásné dárečky. Celý tento příjemně naladěný den jsme zakončili mlsáním cukroví, ovoce a křížal za doprovodu vánoční pohádky Grinch.