Předvánoční aktivity v Čechovicích

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V ŠD
Během prosince jsme malovali a vyráběli ve školní družině různé zimní a vánoční motivy, kterými jsme si pak družinu i školu vyzdobili.

FOTKY

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
I letos se žáci naší školy zúčastnili vánoční akce, kterou pořádal magistrát města Prostějova – zdobení vánočních stromků. Své stromečky se vypravili ozdobit děti ŠD a žáci 3. tříd.

FOTKY

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 8. 12. prezentovali svoji tvořivost a nápady děti i rodiče na vánočním jarmarku. Ze strany rodičů, žáků a přátel školy byl o tuto akci velký zájem. Poděkování patří všem, kteří podpořili tuto akci.

FOTKY