Vánoční dopoledne v 5. B

Ve všech třídách proběhly vánoční besídky, které si děti užily po svém. Kromě dárků, které si mezi sebou předaly, si zahrály i společenské hry, které si i samy připravily a zorganizovaly.

FOTKY 5. B