Jak roste chléb

Děti ze 3. B si v pondělí 26. 2. v Ekocentru IRIS vyslechly vyprávění o tom, co všechno roste na poli a jaké práce je nutné udělat během roku, aby byla pole úrodná. Děti mohly vidět jednotlivé druhy obilí, vyzkoušely si mlít obilí a nakonec uhnětly těsto, ze kterého se stala vlastnoručně upečená svačinka ve formě chlebového šneku.

FOTKY