Recitační soutěž – 1. stupeň

Ve středu 14. 2. se v budově 1. stupně na Skálově náměstí již tradičně konalo školní kolo recitační  soutěže Dětská scéna. Jako každý rok byla účast hojná a úroveň vysoká. Padesátka účastníků soutěžila ve třech kategoriích. Samostatnou nepostupovou skupinu tvořili žáci prvních tříd. Recitovali s chutí a zápalem a porotě z řad paní učitelek se prvňáčci moc líbili. Rozhodla se udělit dvě čestná uznání Nikole Malíkové a Kamile Pospíšilové a první místo rozdělila hned pěti dětem: Natálii Hafnerové, Izabele Pončové, Janu Nečasovi, Adéle Ovčáčkové a Tadeáši Minářovi. První kategorii s postupem do okresního kola tvořili žáci druhých a třetích tříd. Tato kategorie byla nejpočetnější a porota měla těžký úkol, aby z tolika dětí vybrala ty nejlepší. Čestné uznání dostali Lucie Tesaříková, Kristýna Samkin, Michal Krahulec a Kamila Chammas. Na třetím místě se umístily Veronika Motalová a Kateřina Ficová, druhé místo získal Štěpán Kobylka a vítězem první kategorie se stal Adam Francírek. Zástupci druhé kategorie dokázali, že jsou už starší a zkušenější. Děti ze čtvrtých a pátých tříd si vybraly většinou delší a náročnější texty, někteří básně, jiní ukázky prózy. Jejich výkony byly velmi pěkné a určitě budou dobře reprezentovat školu v okresním kole soutěže. Čestné uznání získaly Adéla Hořavová, Jana Žilková, Liliana Pončová a Klára Tesaříková. Třetí místo obsadila Svatava Krásna, druhá byla Viktoria Chammas a o první místo se dělí Jan Vrtal a Bára Opavská. Všem recitátorům přejeme hodně příjemných zážitků při dalším setkávání se s literaturou a postupujícím hodně úspěchů v dalších kolech soutěže Dětská scéna.

FOTKY