Jeviště – hlediště – porota

už chybí jen zmínit seznam  jmen recitujících a můžeme začít.

8. března bylo jako tradičně na naší škole v tomto období zahájeno soutěžní setkání všech, kteří si oblíbili krásu veršů a recitaci vybraných textů. Literární učebna se postupně zaplňovala posluchači a příznivci z řad fanoušků vystupujících. Těšili jsme se i z přítomnosti rodičů, kteří nás přišli podpořit a zatleskat úspěchům na prknech našeho uměleckého podia. Soutěžili jsme jako každý rok ve dvou kategoriích.  Na podium vystoupilo a nabídlo interpretaci textů celkem 14 soutěžících.

Do poroty zasedly naše paní učitelky z jazyka českého a chopily se nelehké úlohy vybrat nejlepší z nás. Naučit se perfektně text zpaměti je zcela jistě velmi důležitý krok, ale k vítězství nestačí. Takže porota přihlížela pochopitelně k tomu, jak zapůsobilo vystoupení jako celek ve své dokonalosti mluveného slova. Snažili se všichni, ale výhra a postup do okresního kola mohla patřit jen tomu, který si zasloužil největší a nejdelší potlesk.

Letošní setkání milovníků přednesu zapíše jména těchto recitátorů:

3. kategorie – 6. a 7. ročník

1. místo   Alex Přecechtěl, 7.B

2. místo   Vojtěch Jančík, 7.C

3. místo   Klára Pospíšilová, 7.D

4. kategorie – 8. a 9. ročník

 1. místo   Klára Faltýnková, 9.A

 2. místo   Marta Karafiátová, 9.C

 3. místo   Adéla Svobodová, 9.C

Blahopřejeme!                                   FOTKY

Připojujeme zároveň přání úspěchu v okresním kole, které se uskuteční 27. 3. 2018 v sálech  DUHY.