Kouzlení s papírem

V úterý 27. 3. 2018 se žáci třídy 2. A zúčastnili v Ekocentru Iris programu Kouzlení s papírem. Náplní tohoto programu bylo seznámení s historickým vývojem papíru, rozhovory na téma recyklace, skládání dřevěných puzzle ve skupinách, třídění odpadů a ruční dílničky, kde si všichni žáci vyrobili vlastní recyklovatelný papír. Ten jsme si donesli do školy, kde jsme ho nechali proschnout do druhého dne.

FOTKY