Den naruby v Čechovicích

Děti z Čechovic zažily netradiční vyučování díky svým spolužákům z devátých tříd. Ti si rozdělili ,,role“ a předstoupili před své žáky vzorně připraveni s řadou nápaditých her, soutěží a zajímavých úkolů. Děti se ani chvíli nenudily, byly nadšeni ze svých nových učitelů a došlo ke vzájemné spolupráci a kamarádství. Velký dík patří všem, kteří se tohoto Dne naruby zúčastnili.

FOTKY