Cyklovýlet

V pondělí 18. 6. se děti z kroužku Malých průzkumníků vydaly společně s rodiči na projížďku na kolech. Jeli jsme od školy v Čechovicích po cyklostezce do Smržic. I když nás cestou zastavil na chvíli déšť, tak jsme šťastně dorazili do cíle.Ve Smržicích na hřišti jsme se občerstvili a děti si pohráli na průlezkách a jiných atrakcích. Poté jsme se stejnou cestou vraceli zpět ke škole. Děti byly unavené, ale všichni spokojeni, ze šťastného návratu.

FOTKY