Motýlí výlety 2018

Absolvovali jsme třídenní kurz „Motýlí výlety“ pro šesté třídy v Sobotíně. Cílem bylo vzájemně se dobře poznat a vytvořit „super partu“. Program spočíval v aktivitách, diskuzích, prožitkovém učení. Žáci poznávali sami sebe, své spolužáky, věnovali se zdravému životnímu stylu a sebeúctě, sebehodnocení.

Během dopoledne probíhala výuka (primárně preventivní aktivity). Odpoledne a večer pak byly vyhrazeny pro soutěže, výlety, hry, táborák, společenský večer atd.

Strava v hotelu byla výborná. Počasí přálo pouze 1. skupině (6.A a 6.B), žáci měli dokonce možnost vykoupat se v bazénu. Druhá skupina (6.C) již takové štěstí neměla, hodně se jim ochladilo, ale zato měli úžasný společenský večer.

Žáci se do celého programu bezvadně zapojili. Všichni se společně podíleli na určitém úkolu i na jeho zhodnocení. Při vycházkách též plnili řadu úkolů (z místopisu – živočichové, rostliny, obec, rod Kleinů, památky, čarodějnické procesy). Skupina 6.A a 6.B byla nadšena výletem po okolí Sobotína, stopováním a zejména vycházkou k hrobce rodu Kleinů, u hrobky to bylo trochu magické, pro někoho i strašidelné. Skupina 6.C si naopak vyšlápla na Granátovou horu, kde se snažili všichni najít nějaký ten granát. Bohužel žádný úlovek!

Žáci při všech aktivitách pracovali ve skupinách, prohlubovali týmovou spolupráci, spolupracovali i jako celý kolektiv. I za těch pár dní se kolektivy více poznaly. Motýlí výlety považujeme za velmi užitečné a přínosné.

Na závěr byli žáci vyhodnoceni a odměněni.

Žáci 6.A + 6.B + 6.C                                            FOTKY                  FOTKY 6. A

+ učitelé a metodička prevence