Drogová kriminalita a my v roce 2018

     Ve čtvrtek 29.11.2018 se naši žáci 8. a 9. tříd zúčastnili besedy „Drogová kriminalita a my v roce 2018“. Přednášejícím byl mjr. JUDr. Jaromír Badin – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži, násilné a drogové kriminality a nyní vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

     Beseda byla zaměřena na nejčastěji zneužívané omamné a psychotropní látky, jejich vliv na lidské zdraví a osudy, dozvěděli jsme se i zajímavé informace o kriminalitě spojené s ilegální výrobou a s prodejem drog a o základech trestní odpovědnosti.

     Tento pořad byl zajištěn Agenturou JL, se kterou máme dlouholeté skvělé zkušenosti. Už nyní se moc těšíme na další akci, kterou bude březnu přednáška Josefa Klímy.