Dobrodružství s počítačem

Letos se opět konala všemi dětmi velmi oblíbená soutěž Dobrodružství s počítačem, do které se letos zapojila tři družstva z pátých tříd. V soutěži, kterou každoročně pořádá Cyrilometodějské gymnázium, si žáci otestovali své schopnosti a dovednost v práci na počítači. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – úprava textu, vyhledávání informací na internetu, kreslení obrázku a logická počítačová hra. Naším nejúspěšnějším družstvem byly děti z 5. B, které se umístily na krásném 9. místě z 29 přihlášených skupin.

FOTKY