Pernštejni – Vikingové

Tento interaktivní pořad proběhl dne 9. 1. 2019 v tělocvičně na Skálově náměstí. pod názvem Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé a obchodníci, z cyklu pořadů „Návraty do historie“.   Herci se malým divákům pokusili přiblížit,  jak fungovala vikingská posádka lodi, jejich válečnou strategii a v čem byl úspěch jejich výprav. Děti si vyzkoušely, jak musela být sehraná posádka a zkusily vytvořit některé štítové formace, které Vikingové používali v boji. Dominantním prvkem představení byla replika dlouhé vikinské lodi v poměru 1:4. Délka lodi byla 5 m. Dále se děti dověděly něco o běžném životě, společnosti a zvycích seveřanů. Během pořadu herci vyvrátili některé mýty o Vikinzích a uvedli je na pravou míru. Školáci se dozvěděli, že to nebyli jen barbarští nájezdníci, ale podíleli se i na vzniku některých státních útvarů (např. Kyjevská Rus).

FOTKY