Projektové dny

Ve dnech před rozdáváním pololetního vysvědčení proběhly na všech budovách naší základní školy projektové dny. Starší žáci pracovali na projektech týkajících se Olomouckého kraje a města Olomouc. V rámci projektu se seznámili s památkami, sportovními událostmi, průmyslovými odvětvími našeho kraje atd. Mladší žáci se zaměřili na bližší prozkoumání našeho města  Prostějova a navštívili např. bývalé židovské město, radnici či muzeum.

Fotky 4. B       Fotky 1. A, B          Fotky AJ        Fotky 2. B      Fotky 3. B

Bývalé židovské město 

Společně jsme se seznámili s pozůstatky židovského města v Prostějově. Prošli jsme si jednotlivé části bývalých prostějovských židovských čtvrtí a jiné nejvýznamnější památku středu města. V průběhu programu jsme si prohlédli fotografie, které se týkaly podoby města a postupně jsme zjišťovali, jak se město v průběhu času proměnilo.  Na závěr programu jsme si vyrobili pečeť a rozdali si v muzeu pololetní vysvědčení.