Josef Klíma – „Zločin kolem nás“

Žáci 8. a 9. tříd se dne 6.3.2019  zúčastnili v kině Metro pořadu „Zločin kolem nás“, kterou zprostředkovala Agentura Jiřího Lazara. Jednalo se o přednášku spojenou s besedou o kriminalitě mládeže, která vycházela ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel a reportér prožil. Tento pořad byl zaměřen na mezní situace, v nichž se žáci mohou z nedostatku zkušeností stát jak pachateli, tak i oběťmi trestné činnosti (dobrovolná i násilná prostituce u děvčat i chlapců, najímání mladistvých k převozu drog, zbraní, kradených automobilů a další aktuální témata).

Žáci se mohli pana Klímy  zeptat i na různé otázky (buď přímo nebo anonymní formou). Po skončení besedy si studenti mohli koupit některou z knih pana Klímy a nechat si ji autorem i s věnováním podepsat. Celý 80 minutový pořad byl velmi zajímavý, poučný a žákům i pedagogům se velmi líbil.