Příroda všemi smysly

Příroda všemi smysly, tak se jmenoval program, na kterého se zúčastnila třída 4. B  v úterý 26. 3. v Ekocentru  IRIS na Husově nám. Program byl situován v místnosti i v přilehlé zahrádce a děti prožily opravdu zábavné a poučné dopoledne – hmatová stezka pro bosé nohy, bylinková zahrádka – čichové a chuťové vlastnosti bylinek (výroba bylinkové limonády), poslechové hádanky zvuků živočichů, poznávání přírodnin hmatem, smyslové divadlo, pozorování přírodnin lupou, život v zahradním jezírku.