Recitační soutěž na Skálovce

V úterý 26. 2. se konalo školní kolo recitační soutěže. Padesátka dětí si poměřila svoje výkony a stálo to za to. Nejmenší prvňáčci tvořili samostatnou kategorii, která byla ještě bez postupu do okresního kola. Všichni recitovali se zaujetím a velice pěkně.

První kategorii tvořili žáci druhých a třetích tříd a s počtem 23 dětí to byla kategorie nejpočetnější. Básničky byly vtipné, diváci se bavili a porota měla velmi těžký úkol, když vybírala nejlepší. Kromě diplomů pro čtyři postupující do okresního kola udělila i dvě čestná uznání.

Druhá kategorie jsou žáci čtvrtých a pátých tříd. Tady převažovala próza nad poezií. Někteří recitátoři měli dlouhé, zajímavé texty, ale ne všem se podařilo je úplně zvládnout a udržet pozornost diváků. Nutné je podotknout, že všichni dali do svého výkonu srdce a snažili se, co mohli nejvíce. To porota ocenila a moc všechny pochválila. Tři čtvrťáci byli oceněni čestným uznáním a čtyři postupující žáci pátých tříd mají tři týdny na dopilování svých textů, aby obhájili skvělé výkony recitátorů v minulých letech.

FOTKY