Rekreační plavání v ŠD na Skálovce

Většina dětí z 1. stupně základní školy tráví odpolední čas v družině. Je potřeba, aby si po psychickém zatížení ve vyučování měly možnost odpočinout. Toto se jim nabízí v odpočinkové a rekreační činnosti formou relaxace na koberci, spontánními hrami, soutěžemi, četbou a pohybovými aktivitami. K těm nejoblíbenějším patří pravidelné rekreační plavání. Každý čtvrtek zájemci navštěvují bazén. Mají možnost  zahrát si hry ve vodě, potápět se, lovit různé předměty a cvičit. Zdatnější plavci brázdí vodu po celém bazénu a zdokonalují se v plaveckém stylu. O plavání je každoročně velký zájem a je dobře, že toto můžeme dětem nabídnout.

FOTKY