Superstar na Skálovce

Dne 20. 3. proběhl na Skálově nám. koncert skupiny NO PROBLEM s názvem Z pohádky do pohádky. V tělocvičně zazněly nejznámější pohádkové hity doplněné mluveným slovem k problematice prevence kouření, alkoholismu, ale také v současné době tolik diskutované závislosti na virtuálních sítích či kyberšikany. V neposlední řadě byla také zmíněna důležitost volnočasových aktivit. Hudebníkům se podařilo děti do programu aktivně zapojovat. Na koncert plynule navázala pěvecká soutěž, které se členové skupiny NO PROBLEM zúčastnili v roli porotců. Rozhodování o vítězi bylo těžké, protože se přihlásilo 26 zpěváků z prvních až čtvrtých ročníků. Děti zpívaly své oblíbené písničky do mikrofonu a bez doprovodu hudebních nástrojů či karaoke. A jak to vše dopadlo?

1. kategorie: 1. místo – Viktorka Nováková (2. B)
2. místo – Izabelka Pončová, Kamilka Pospíšilová (2. B)
3. místo – Dan Blahoušek, Michal Humpolíček (1. B)
2. kategorie: 1. místo – Kamilka Chammas (4. B)
2. místo – Kristýnka Vránová, Adam Martinek (3. A)
3. místo – Adam Francírek (3. A)
Důležité bylo, že si děti  dodaly odvahy, překonaly trému a dokázaly vystoupit před početným publikem. Za to si všichni odnesly sladkou odměnu v podobě lízátka, a ti nejlepší i jiné pěkné dárky. Budeme se těšit zase někdy příště!

FOTKY