Úklid Hloučely

V sobou 6. dubna se na řadě míst v naší zemi uklízelo a pomáhalo přírodě . Děti a pedagogové z Čechovic se připojili k projektu,, Uklízíme Česko“.   Vydali  jsme se do lesoparku Hloučela,kde každoroční jarní úklid pořádá Ekocentrum Iris. Každý účastník dostal pracovní rukavice, igelitové tašky na sběr odpadu a vyrazili jsme do vytyčeného prostoru. Děti společně s rodiči pracovali s nadšením a brzy  se nám podařilo vyčistit  okolí říčky  od odpadků. Na  závěr jsme si popovídali u ohně a opekli špekáčky.

FOTKY