Čtení v mateřské školce

Čtvrťáci v Čechovicích si letošní hodiny čtení zpestřili netradiční formou. V měsíci dubnu a květnu chodili  pravidelně do MŠ v Čechovicích předčítat malým dětem před spaním. Na čtení se vždy pečlivě připravili, rozdělili si úkoly a po skupinkách navštěvovali své malé kamarády v jednotlivých odděleních MŠ.  Čtenáři si tak vyzkoušeli ,,učitelskou dráhu“ , poznali nové kamarády a hlavně si  zdokonali své čtenářské dovednosti.

FOTKY