Den Země v Čechovicích

Ve čtvrtek  2. května děti z Čechovic prožili celé  dopoledne v přírodě. Za krásného počasí jsme se všichni vydali do lesoparku Hloučela, kde tradičně probíhal Den Země pod taktovkou členů Ekocentra Iris.  Žáci se celé dopoledne střídali na jednotlivých stanovištích, kde rozšiřovali své znalosti živé i neživé přírody. Měli možnost seznámit se se životem a významem žížal, luštili šifry a hlavolamy, hráli tematické hry, třídili kameny, vyzkoušeli si netradiční sporty nebo si vytvářeli dekorační ptáčky.

FOTKY