ŠD Skálovka – Vernisáž výstavky Galerie na plotě

V úterý 21. května byl u nás v družince slavnostní den. Zahajovali jsme výstavku výtvarných prací, na kterou jsme pozvali rodiče. Všichni jsme se sešli v 15.00 hodin na dvoře školy. Rodiče jsme přivítali, řekli jim, co všechno na výstavce uvidí, jaké náměty jsme zpracovávali a jakými technikami. Program nám zpestřily děti pěveckého sboru písničkami a tanečkem. Při prohlídce byli rodiče pohoštěni upečenými sladkostmi. Obrázky se všem líbily a nás vychovatelky potěšilo, když nám rodiče poděkovali za práci s dětmi.

FOTKY