Dětský den v Čechovicích

V pátek 31. 5. se v Čechovicích slavil svátek dětí. Děti sportovaly, soutěžily, sbíraly odměny a hlavně se výborně bavily. Paní vychovatelky a paní asistentky dostaly velkou pochvalu za připravené aktivity.

Oslava dne dětí pokračovala v pondělí. Děti ze ŠD se za krásného slunečného počasí utkaly v bitvě při letních soutěžích. Čekaly na ně tyto úkoly: 1. slalom s obří pálkou, 2. hod plavacími kruhy na cíl, 3. skákaná s  nafukovacími míči. Jak to dopadlo?

  1. místo – 3. oddělení – MIMONI
  2. místo – 2.oddělení – BUBLINKY
  3. místo – 1. oddělení – VRABČÁCI

FOTKY 1                            FOTKY 2