Dopravní výchova

Čtvrťáci z Čechovic navštívili dopravní hřiště v Prostějově za účelem ukončení celoroční dopravní výchovy. Čekal na ně velmi náročný den, kdy museli zvládnout správnou jízdu zručnosti, bezpečnou jízdu ,,v provozu“ dle pravidel silničního provozu. A na závěr děti plnily poslední úkol – a to vědomostní test, kde si prověřily své znalosti a informace z dopravní výchovy. Velkou odměnou jim bylo získání průkazu cyklisty.

FOTKY