Legiovlak

Žáci 9. ročníku navštívili LEGIOVLAK ve Šternberku (letos nebyl vlak přistaven v Prostějově). Ve Šternberku byl vlak umístěn na nádraží, kde nás už čekal průvodce v legionářské uniformě. Provedl nás jednotlivými vagóny, jeho vyprávění bylo velmi zajímavé, poutavé, poučné, přesto místy i vtipné. Také jsme se dozvěděli, že na webových stránkách můžeme najít, zda náš praděda byl v legiích a u jakého praporu. Jeden žák poskytl jméno svého prapradědečka a hned na místě zjistil, že byl v legiích v Rusku a kde bojoval. Prohlídka trvala 1,5 hodiny.

Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů, které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se desetitisíce čs. legionářů přepravily v letech 1918 – 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále a průjezd si často museli legionáři vynutit bojem s bolševiky. Legiovlak se skládá z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského (zrekonstruován na Slovensku), ubytovacího a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech je věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

9. C