Trénink míčových her

Orli PVZákladní škola ve spolupráci s basketbalovým klubem BCM Orli Prostějov pořádají trénink míčových her, který se uskuteční každé úterý v čase 14:00-15:00 v tělocvičně školy. Přihlaste se u svého třídního učitele. Míčové hry jsou určené pro chlapce, žáky 1. – 3. ročníku ZŠ.

Začínáme již v úterý 17. září v čase 14:00-15:00.

Nabízíme Vám 60-ti minutové tréninkové jednotky pohybové výchovy ve vaší základní škole 1 krát v týdnu, které jsou dětem zprostředkované hravou formou, aby je zaujaly a zároveň rozvíjely své schopnosti a danosti. Cvičení obsahují všechny druhy aktivit: gymnastika, atletika míčové hry a tanec.

Naším cílem je děti naučit:

  • základní lokomočním pohybům
  • správnému držení těla
  • kladnému vztahu dítěte k pohybové aktivitě
  • jemné motorice
  • sebeovládání
  • práci v kolektivu
  • dodržovat zásady fair-play
  • adekvátně reagovat při vítězství a prohře