Recitační soutěž v Čechovicích

Ve středu 19. února se ve škole v Čechovicích konala  tradiční  recitační soutěž.  Děti se naučily básně dle svého výběru a nejdříve si svoje recitátorské schopnosti vyzkoušely ve třídách. Ve školním kole se soutěžilo ve 3 kategoriích – 1. třída, 2. a 3. třída a  4. třída. Děti byly vzorně připravené, porota (dospělá  i  dětská) měla velmi těžké rozhodování. A jak to dopadlo?

  1. třída

1. místo –   Klára Uherková    2. místo – Simona Haluzová    3. místo –  Laura Popelková

  1. a 3. třída

1. místo – Josef Vašků    2. místo – Petr Zapletal   3. místo – Tobias Šebák a Nelly Vyroubalová

  1. třída

1. místo – Jolana Galíčková   2. místo – Lucie Tylová   3. místo – Matyáš Franc

FOTKY