Upozornění školní jídelny ZŠ Dr. Horáka

Vážení rodiče,

upozorňujeme, že stravné se platí zálohově na měsíc dopředu, a to nejpozději k 20. dni v měsíci. To znamená, že v září se platí záloha na říjen, v říjnu na listopad atd.

Pokud stravné nebude včas a řádně do 20. dne v měsíci zaplaceno, bude dítě z obědů následujícího dne odhlášeno.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Jídelna ZŠ Dr. Horáka

Tel.: 731 115 456