Žákovský účet Google Suite

Naše škola se stala součástí platformy Google Suite, která nám umožní rozšířit možnosti současného vzdělávání o prvky digitalizace.

  • Gmail – aplikace pro e-mailovou komunikaci.
  • Meet – aplikace pro hromadné videokonferenční hovory
  • Hangouts – aplikace pro kombinovanou komunikaci v menších skupinách
  • Učebna – aplikace pro e-learningové vzdělávání
  • Disk – aplikace pro správu vzdálené tvorby a práce se soubory na cloudovém uložišti. Umožní vytvářet soubory kancelářských programů (dokument, sešit, prezentaci aj.) v online prostředí.
  • Jamboard – aplikace pro sdílení interaktivní tabule
  • Kalendář – aplikace pro správu a tvorbu vlastního časového plánu a řízení úkolů.

Jak se přihlásit do žákovského účtu

Existuje několik možných postupů přihlášení, ale nejjednodušší je zvolit na stránkách školy www.palacka.com v horním menu položku Pro žáky – E-mail.

Mail1

Na následující stránce zadáte přihlašovací jméno, které jste dostali od třídního učitele. Název domény @zspal.cz je již předvyplněn a není nutné ho znovu zadávat.

Mail3

V dalším kroku zadáte heslo k účtu.

Mail4

Při prvním přihlášení se objeví uvítací zpráva.

Mail5

Kliknete na „Přijmout“ a jste uvnitř školního e-mailového účtu.

Mail6