Výkon péče o děti rodičů vybraných profesí – 4. 1. – 14. 2. 2021

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. 12. 2020 č. 1378 byla naše škola určena jako vykonavatel péče o děti ve skupinách nejvýše 30 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,

 

Organizační pokyny

Přihlášky:      v době 28. 12. 2020 – 3. 1. 2021 přednostně e-mailem na adresu
laurencikova@palacka.com, případně tel.: 603590010 (u žáků přihlášených až po
11. hod. 31. 12. 2020 je nutné počítat s tím, že oběd bude zajištěn až od úterý
5. 1. 2021)

Přihláška ke stažení zde.

Místo:             ZŠ, Skálovo nám. 5 (vchod blíže zámku – na dveřích školy a v zádveří nad
schodištěm jsou pokyny u příslušného zvonku)

Provoz:           6:00 – 17:00

Obědy:            je možno přihlásit den předem do 11:00 hodin u pověřeného ped. pracovníka při předání dítěte; v případě, že dítěti nestihnete nahlásit oběd, dejte mu s sebou velkou svačinu, ať nemá hlad (pouze první den)

S sebou:         ROUŠKA (+ náhradní na výměnu), vyplněnou a podepsanou „přihlášku“ (viz příloha – bude možno vyplnit i ráno při převzetí dítěte), přezůvky, psací potřeby, učivo z kmenové školy – nelze počítat s on-line připojením žáků k výuce v kmenové škole, učebnice a sešity dle potřeby

Kontakt:         Mgr. Renata Laurenčíková, zástupkyně ředitele – tel.: 739320004, e-mail:
laurencikova@palacka.com


Prostějov 28. 12. 2020                                              Mgr. Jana Prokopová – ředitelka školy