Organizace vzdělávání od 1. 3. 2021

Mateřská škola
– MŠ jsou od 1. 3. 2021 uzavřeny
– distanční vzdělávání především pro předškoláky dle bližších pokynů ZŘ pro předškolní
vzdělávání

Základní škola

Distanční výuka:  žáci 1. – 9. ročníku

  • Distanční vzdělávání bude probíhat kombinovanou formou – on-line výuka dle rozvrhu distanční výuky a  zadávání učiva k vypracování off-line. Bližší informace budou předány prostřednictvím TU.
  • Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost žáka v on-line výuce výhradně TU. Omluvit žáka může předem e-mailem (písemně, kvůli průkaznosti omluvenky), nebo max do 2 dnů zpětně (dle ŠŘ).

Vstup do budovy

  • Vstup do budovy je primárně umožněn pouze v odůvodněných a předem domluvených případech!!!
  • Ochrana dýchacích cest je povinná ve všech prostorách školy (dítě do 15 let chirurgická rouška, ostatní respirátor)!!!
  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!
  • Každý je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

Stravování
Bude zajištěno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy).

  • I nadále platí, že žáci účastnící se distanční výuky mají nárok na odběr dotovaného oběda. Pokud žák v distanční výuce bude přihlášen k odběru obědů (žáci si musí obědy individuálně přihlásit), nekonzumuje jídlo v prostorách ŠJ, ale odebírá je dle pokynů v jednotlivých budovách školy (bližší informace TU).

Výdej obědů:
ZŠ, Skálovo nám. 5:              12:00 – 13:00 hodin
ZŠ, Čechovická 53:                10:45 – 11:45
ZŠ, Palackého tř. 14:             2. stupeň – 12:30 – 13:30
oknem školní jídelny (u pomníku F. Palackého směrem k tělocvičně)

Čas výdeje se může změnit vzhledem k počtu přihlášených žáků (těžko se odhaduje předem) – případné info o změně na stránkách školy.


Provoz školní družiny
Provoz školní družiny je zrušen.