Zápis do 1. ročníku 2021/2022

Informace a kritéria zápisu do 1. tříd ZŠ 2021/2022

Přihláška k zápisu ve formátu pdf (prázdná)

Žádost o odklad PŠD

Následující odkaz na online zápis je otevřen od 1. 4. 2021

Zápis do 1. třídy

Pozor – změna termínu vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k PŠD

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k PŠD bude zveřejněno nejpozději do 3. 5. 2021 – všem zákonným zástupcům přihlášených dětí bylo zasláno i info mailem.