Provoz ŠD o hlavních prázdninách při ZŠ a MŠ Palackého tř. 14

Provoz bude zajištěn na budově ZŠ Čechovická 53, ve dnech od 12. 7. – 16. 7. 2021 od 7°°- 16°° hod. Přihlášku a platbu 80,- kč za pobyt v ŠD odevzdejte ve škole ZŠ Skálovo náměstí 5, nebo ZŠ Čechovická 53 do úterý 29. 6. 2021

Případné dotazy budou rodičům zodpovězeny při odevzdání závazné přihlášky.

Na přihlášce vyplňte (jméno a příjmení dítěte, jeho zákl. školu, kontakty na zákon. zástupce, čas odchodu a jméno osoby, která dítě vyzvedne, nebo žák odejde z družiny samostatně).

Při příchodu dítěte do ŠD je nutné odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Ohledně epidemiologické situace v měsíci červenci (roušky, testy…) budeme přihlášené rodiče informovat.

S sebou: přezůvky, nějaké penízky na útratu, sportovní oblečení, pláštěnku, dostatek tekutin a jídlo na celý den.

Příchod dítěte nejpozději do 9°° hod.

Pokud do této doby nikdo nepřijde, ŠD se uzavře.

Školní jídelna o prázdninách nevaří!

V případě zájmu o pobyt v ŠD u nás, nebo v dalších termínech si vyžádejte příslušný počet přihlášek

u své vychovatelky. Řádně vyplněné je pak odevzdejte na vybraných školách.

 

Provoz ŠD o hlavních prázdninách 2020/2021

1.7.- 2.7. 2021 RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 21
7.7. – 9.7. 2021 ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov
12.7. – 16.7.2021 ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14
19.7. – 23.7. 2021 ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1
26.7. – 30.7. 2021 ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24
2.8. – 6.8. 2021 ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
9.8. – 13.8. 2021 ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60
16.8. – 20.8. 2021 ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52