Školní družina – info o provozu 1. 9. 2021

Školní družina je v provozu od 6:00 do 17:00 hod. Děti, které budou odcházet po 1. vyučovací hodině musí mít omluvenku od rodičů, že mohou odejít samostatně domů.

Pro přijetí dítěte do ŠD je nutné mít řádně vyplněný zápisní lístek!