Organizace vzdělávání od 1. 11. 2021

 • Vstup do budovy je primárně umožněn pouze žákům!!! Jiné osoby mohou do budovy vstoupit pouze v odůvodněných a předem domluvených případech.
 • Povinné testování žáků antigenními testy – proběhne 1. a 8. 11. 2021 (bližší pokyny TU; výjimka – netestují se žáci očkovaní a v ochranné 180 denní lhůtě po prodělaném covidu – nutno doložit).
 • Užívání roušek/respirátorů (dospělí a žáci od 15 let):
  pro negativně testované žáky a žáky ve výjimce je dále povinné ve všech společných prostorách školy, při pobytu ve třídě NE
  – pro žáky, kteří se z jakéhokoli důvodu neotestují, platí povinnost nošení roušky/respirátoru po dobu celého pobytu ve škole
  – očkovaní pedagogové – povinnost nošení respirátoru ve společných prostorách školy, ve výuce NE
  – neočkovaní pedagogové – povinnost nošení respirátoru v průběhu celého pobytu na pracovišti, tj. i ve výuce
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!!!
 • Ranní vstup do budovy školy dle pokynů TU.
 • Každý žák bude mít v aktovce uloženu jednu náhradní roušku.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.
 • Vždy po příchodu do třídy musí každý žák neprodleně použít dezinfekci na ruce.
 • Žáci se o přestávkách zbytečně nesdružují mimo třídy.

 

Stravování

Zajišťováno školní jídelnou (ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24) za zpřísněných hygienických podmínek (roušky, rozestupy).
V případě distanční výuky některé ze tříd možno obědy odebrat dle pokynů v jednotlivých budovách školy (ZŠ Čechovice + ZŠ Skálovo nám. – určené výdejní časy, ZŠ Palackého – výdejní okno u pomníku Palackého).
Všem připomínáme nutnost individuálního odhlašování obědů.

 

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid – 19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit
 • Jsou-li příznaky patrné již při příchodu a není přítomen zákonný zástupce žáka (ZZŽ), bude ZZŽ neprodleně informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí