ZOO Hodonín

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci, milí kolegové,

při příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE ZVÍŘAT jsme ve spolupráci s KPŠ ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14, z. s. uspořádali v duchu hesla J. A. Komenského „Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“ finanční sbírku na podporu ZOO HODONÍN (https://www.zoo-hodonin.cz/), která byla významně postižena červnovým TORNÁDEM.

Vlna solidarity, kterou tato naše akce vyvolala, nás velmi mile překvapila, neboť množství zapojených rodin a celková získaná suma zcela převýšily naše očekávání. Podařilo se tak společnými silami a s nelíčenou radostí získat 28 686 Kč.

Veškeré sbírkou získané finanční prostředky jsme převedli na transparentní účet ZOO HODONÍN (https://www.zoo-hodonin.cz/kontakty).

Slova díků patří všem, kteří se do naší sbírky zapojili a věříme, že náš příspěvek udělá nejen radost, ale zároveň se bude podílet na zlepšování podmínek pro zvířecí kamarády.

ZOO Hodonín