Dopravní soutěž

Ve čtvrtek 12. 5. a v pátek 13. 5. jsme se zúčastnili Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci předvedli své znalosti a dovednosti celkem v pěti kategoriích:

  1. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – teoretická část2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část

    3. Jízda zručnosti na kole

    4. Zásady poskytování první pomoci

    5. Labyrint

První den soutěžily děti ve věkové kategorii 10 – 12 let. Z celkového počtu šestnácti družstev jsme obsadili krásné čtvrté místo díky Ondrovi Smečkovi, Tomáši Přemyslovskému, Emě Hanákové a Jole Galíčkové.  Ema dosáhla ve 3. kategorii nejlepších výsledků ze všech děvčat.

V pátek soutěžili žáci ve věku 12 – 16 let. Družstvo, ve kterém nás reprezentovali Martin Pavlík, David Polák, Nela Štětařová a Adéla Hořavová, obsadilo 6. z 10 míst. Nela prokázala v jízdě zručnosti nejlepší dovednosti ze všech zúčastněných děvčat.

Všem děkujeme za reprezentaci naší školy.

FOTKY