Basket

Naši mladší žáci z Čechovic i ze Skálovky mohli tento školní rok navštěvovat kroužek míčových her pod záštitou BCM Orli Prostějov. Návrat dětí ke sportu po covidových pauzách byl úspěšný. Děti hry s míčem nesmírně bavily, o čemž vypovídá i hojná účast na jednotlivých lekcích. Celoroční práce v kroužcích vyústila ve dva miniturnaje v basketu, které se konaly na hale DDM. Těšíme se na pokračování v příštím školním roce.

FOTKY