Výlet 5. A a 5. B

Dne 21. 6. 2022 třídy 5. A a 5. B uskutečnily výlet do podvodního tunelu a do Archeoskanzenu Modrá.

Nejprve jsme v podzemním tunelu obdivovali velké množství různých ryb, které plavaly nad námi i vedle nás. V Archeoskanzenu jsme se vrátili do raného středověku, do 9. st., do období Velké Moravy. Absolvovali jsme výukové programy, kde jsme se zaměřili na to, jak žili Slované. Mohli jsme si vyzkoušet dávná řemesla (hrnčířství, kovářství, pečení). Zajímalo nás také, jak se Slované oblékali, co jedli, v jakých domech bydleli a jaké měli zbraně. V areálu pobíhala různá domácí zvířata, které jsme si mohli pohladit. Bylo krásné počasí, takže jsme si výlet pořádně užili!

FOTKY