Školička nanečisto

V pondělí 20. června  si předškoláci  v Čechovicích vyzkoušeli opravdovou školu. Školku na chvíli vyměnili za školu, kde se seznámili s dalšími kamarády. Vyzkoušeli si, jak to funguje v opravdové třídě, kde na ně čekaly úkoly zaměřené na rozvoj smyslového vnímání, početních představ, schopnost koncentrace, grafomotoriky aj. Děti hravě zvládly zadané úkoly a na závěr dostaly malou odměnu za zvládnutí úkolů.

FOTKY