Sportovní den v lesoparku Hloučela

Děti z Čechovic se letos, stejně jako v minulých letech, připojily k oslavám na počest  Den Země. Ekocentrum Iris si pro děti připravilo  ekologicky zaměřené  aktivity. Děti si zasportovaly a zároveň plnily úkoly při kterých uplatňovaly nejen své znalosti z přírody, ale také zručnost a schopnost týmové spolupráce.

FOTKY