Škola v přírodě 4. C a 4. D

Čtvrťáci z Čechovic od 18. 6. – 20. 6. vyměnili  školní lavice za pobyt v přírodě. Cestou na Malou Morávku jsme navštívili hrad Šternberk, kde jsme při prohlídce využili svoje  znalosti z hodin vlastivědy. Další zastávka byla v Jiříkově, kde se nachází Pradědova galerie. Tam se děti dozvěděly nové informace z dějin a interaktivně si mohly vyzkoušet  celou řadu exponátů. Potom nás čekal cíl naší cesty – ubytování na chatě Sedmikráska. Pobyt v přírodě se nám velmi líbil, děti si vyzkoušely řadu sportovních aktivit a hry v přírodě. Celodenní pěší tůra byla naplánována tak ,abychom vystoupali až na nejvyšší vrchol Jeseníků. Cíl se nám všem podařil uskutečnit a děti dostávají velkou pochvalu.

FOTKY

ŠD – Galerie před školou v Čechovicích

V posledních školních dnech od 12. – 17.6. se prostory před budovou školy proměnily ve výtvarnou galerii. Prohlédnout práce dětí si mohl každý, kdo procházel kolem. A návštěvníku bylo opravdu mnoho. Nejen žáci, ale i rodiče, příbuzní a náhodní návštěvníci se mohli zúčastnit hlasování o nejzajímavější výtvarné dílo. A jak soutěž nakonec dopadla?

  1. místo: Pepík Vašků (1.r.)
  2. místo: Tereza Nakládalová (4.r.)
  3. místo: Nelly Grulichová (3.r.)

Výstava měla úspěch a nás potěšily pozitivní ohlasy nejen rodičů, ale i obyvatel Čechovic.

FOTKY

Iris ve ŠD Čechovice

Ani v červnu nezahálíme. Strávili jsme odpoledne s ekocentrem IRIS tentokrát s horninami a minerály. Naučili jsme se je poznávat, hráli hry s kameny, vyzkoušeli si balanční stavby a na závěr jsme si vyrobili kamínkovou dekupáž. Odpoledne bylo plné zážitků a nám se moc líbilo. Těšíme se, co si pro nás ekocentrum připraví na příští školní rok.

FOTKY

Turisté z Čechovic

Na konci školního roku využili turisté z Čechovic krásného počasí k cyklovýletům. Nejdříve děti zdolaly velmi náročný  přejezd  Záhoří  až do Alojzova. A při dalším cyklovýletě nás doprovodili rodiče do Smržic. Navštívili jsme naučnou stezku pod kopcem Stráž, kde jsme společně v příjemném prostředí opékali. Cestou domů jsme se zastavili ve Smržicích na hřišti, kde jsme se všichni občerstvili a děti využily ke hraní houpačky, průlezky aj.

FOTKY

Školní výlet 1. C a 2. C

Dne 27. 5. 2019 v rámci školního výletu navštívili žáci 1. C a 2. C Moravský kras. Po vyzvednutí vstupenek ve Skalním mlýnu se svezli vláčkem k Punkevním jeskyním, kde je čekala prohlídka spojená s plavbou po podzemní říčce Punkvě. Jakmile zvládli místy nebezpečnou plavbu, tak vyjeli lanovkou k propasti Macocha. Zde měli v Chatě Macocha výborný oběd – svíčkovou na smetaně. Po obědě se vydali na krátkou procházku k hornímu a dolnímu můstku propasti Macocha, nakoupili si suvenýry a čekala je cesta domů.Výlet se velmi vydařil a děti byly spokojené.

Dětský den v Čechovicích

V pátek 31. 5. se v Čechovicích slavil svátek dětí. Děti sportovaly, soutěžily, sbíraly odměny a hlavně se výborně bavily. Paní vychovatelky a paní asistentky dostaly velkou pochvalu za připravené aktivity.

Oslava dne dětí pokračovala v pondělí. Děti ze ŠD se za krásného slunečného počasí utkaly v bitvě při letních soutěžích. Čekaly na ně tyto úkoly: 1. slalom s obří pálkou, 2. hod plavacími kruhy na cíl, 3. skákaná s  nafukovacími míči. Jak to dopadlo?

  1. místo – 3. oddělení – MIMONI
  2. místo – 2.oddělení – BUBLINKY
  3. místo – 1. oddělení – VRABČÁCI

FOTKY 1                            FOTKY 2

Dopravní výchova

Čtvrťáci z Čechovic navštívili dopravní hřiště v Prostějově za účelem ukončení celoroční dopravní výchovy. Čekal na ně velmi náročný den, kdy museli zvládnout správnou jízdu zručnosti, bezpečnou jízdu ,,v provozu“ dle pravidel silničního provozu. A na závěr děti plnily poslední úkol – a to vědomostní test, kde si prověřily své znalosti a informace z dopravní výchovy. Velkou odměnou jim bylo získání průkazu cyklisty.

FOTKY

Turisté v Otaslavicích

Turisté z Čechovic se  v květnu vypravili za hranice našeho města. Autobusem jsme se dopravili do Otaslavic.  Poznali jsme  místní pamětihodnosti  – např.  faru, kde v současnosti sídlí muzeum řemesel, byli jsme u rodného domu významného stíhače 2. sv. války Josefa Františka.  Došli jsme na skalnatý ostroh nad obcí, kde se v minulosti tyčily dva hrady. Horní hrad zcela zanikl, z dolního hradu se dochoval alespoň zbytek válcové věže, které se říká Hladomorna. V Otaslavicích se nám líbilo i díky krásné přírodě.

FOTKY

Čtení v mateřské školce

Čtvrťáci v Čechovicích si letošní hodiny čtení zpestřili netradiční formou. V měsíci dubnu a květnu chodili  pravidelně do MŠ v Čechovicích předčítat malým dětem před spaním. Na čtení se vždy pečlivě připravili, rozdělili si úkoly a po skupinkách navštěvovali své malé kamarády v jednotlivých odděleních MŠ.  Čtenáři si tak vyzkoušeli ,,učitelskou dráhu“ , poznali nové kamarády a hlavně si  zdokonali své čtenářské dovednosti.

FOTKY

Den Země v Čechovicích

Ve čtvrtek  2. května děti z Čechovic prožili celé  dopoledne v přírodě. Za krásného počasí jsme se všichni vydali do lesoparku Hloučela, kde tradičně probíhal Den Země pod taktovkou členů Ekocentra Iris.  Žáci se celé dopoledne střídali na jednotlivých stanovištích, kde rozšiřovali své znalosti živé i neživé přírody. Měli možnost seznámit se se životem a významem žížal, luštili šifry a hlavolamy, hráli tematické hry, třídili kameny, vyzkoušeli si netradiční sporty nebo si vytvářeli dekorační ptáčky.

FOTKY