Dopravní výchova

Na konci září žáci 4. C a 4. D navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Děti si nejdříve teoreticky vyzkoušely svoje znalosti o dopravních značkách a vysvětlily si různé modelové situace v dopravě. Po jízdě zručnosti děti usedly na kola a osvojovaly si základy správné a bezpečné jízdy.

FOTKY

Houbový program

Čtvrťáci z Čechovic se zúčastnili výukového programu Ekocentra Iris na téma ,,Houby“. Děti si prakticky i teoreticky vyzkoušely znalosti o houbách, proběhly se při tematických hrách v přírodě a vyzkoušely si týmovou práci. Nové znalosti využijeme v hodinách přírodovědy.

FOTKY

Podzimní bádání – družiny

Ve dnech 3.- 4. 10. jsme přivítali v ŠD lektorky ekocentra IRIS, které si pro nás připravily u nedalekého rybníka v Krasicích program nazvaný „Podzimní bádání“. Děti se dozvěděly mnoho o přírodě, rostlinách a stromech. Zahrály si hry s podzimní tematikou, zasoutěžily si a na závěr si také odnesly dárek v podobě papírové tašky, kterou si samy vyrobily.

FOTKY

Návštěva DH – ŠD Čechovice

Ve středu 3. 10. se ŠD vypravila na dopravní hřiště. I když nás počasí dopoledne strašilo deštěm, nakonec se umoudřilo a vykouklo i sluníčko. A my jsme si užili krásné odpoledne. Projeli jsme se na tradičních kolech a koloběžkách, a vyzkoušeli jsme si i méně tradiční dopravní prostředky (houpací kolo, dvojkolo, rikša atd.). A samozřejmě nemohly chybět trampolíny a Lanáček.

FOTKY

Hrátky ve ŠD Čechovice

Začal školní rok 2018/2019 a s ním se rozběhl i provoz ŠD. V družině máme mnoho možností, jak se děti mohou zabavit. Podívejte se na pár fotografií, které vám přiblíží, jak si hrajeme…
– padákování v Sokolovně
– rádi tvoříme…
– toč se Káčo, toč….
– Dračí den
a mnoho dalších aktivit, které nás ještě čekají.                     FOTKY

Den bez aut

Ve čtvrtek se naše třída 2. C z Čechovic zúčastnila akce Den bez aut. Celý den se nám velice vydařil. Počasí nám přálo a měli jsme štěstí i v běhu. Jolanka Vrbová získala 1. místo a Barunka Francová 4. místo v běhu dívek druhých tříd. A všichni ostatní si zasportovali a zasoutěžili s ekocentrem Iris a s Policií ČR. Všem, kteří pro nás tuto akci připravili, moc děkujeme!

FOTKY

Burza volného času

Turisté z Čechovic zahájili turistický kroužek návštěvou Sportcentra Prostějov, kde se konalo tradiční odpoledne s nabídkou volnočasových aktivit pro děti. Naše vycházka vedla přes lesopark Hloučela, kde jsme měli možnost pozorovat život v přírodě. U Sportcentra na děti čekali někteří rodiče a děti si tak mohly vyzkoušet řadu různých sportů, keramickou činnost, střelbu ze vzduchovky aj… Dětem se nejvíce líbila adrenalinová jízda na zavěšené kladce.

FOTKY

Červnové aktivity ŠD v Čechovicích

I když se blíží konec školního roku naše ŠD má stále na pilno. Během posledních dvou týdnů nás čekalo ještě několik aktivit, navštívili jsme dopravní hřiště, a abychom dětem zpříjemnili horké dny, uspořádaly jsme minulý čtvrtek „vodní bitvu“.
Na závěr školního roku jsme si v pondělí 25. 6. 2018 připravily pro děti sportovní odpoledne. Přizvali jsme i děti ze ŠD Skálovo náměstí a společně s nimi jsme si užili spoustu zábavy. Děti se rozdělily do družstev a vystřídaly se na pěti stanovištích. Mohly si vyzkoušet např. střelbu prakem na terč, jízdu na „koni“ přes překážky, nebo běh ve dvojicích v obřím triku, a ještě několik dalších aktivit. Na závěr děti čekala sladká odměna a cena v podobě medailí.
A to je vše, budeme se těšit co nám další školní rok přinese. Krásné prázdniny všem dětem přejí p. vychovatelky.

FOTKY

Cyklovýlet

V pondělí 18. 6. se děti z kroužku Malých průzkumníků vydaly společně s rodiči na projížďku na kolech. Jeli jsme od školy v Čechovicích po cyklostezce do Smržic. I když nás cestou zastavil na chvíli déšť, tak jsme šťastně dorazili do cíle.Ve Smržicích na hřišti jsme se občerstvili a děti si pohráli na průlezkách a jiných atrakcích. Poté jsme se stejnou cestou vraceli zpět ke škole. Děti byly unavené, ale všichni spokojeni, ze šťastného návratu.

FOTKY

Výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Letošní školní výlet se pro děti z Čechovic konal v Rožnově pod Radhoštěm. Dlouhá cesta autobusem splnila naše očekávání. V dopoledním čase se děti věnovaly sportovním aktivitám na ranči Bučisko. Měly možnost si vyzkoušet jízdu na koni, střelbu z kuše a projít si pohádkový les s hledáním pokladu. Po vydatném obědě nás čekala návštěva Valašského muzea. Pod vedením naší průvodkyně jsme si prošli Mlýnskou dolinu. Nejvíce se nám líbila prohlídka mlýnského stavení a zastávka v dobové školní třídě.

FOTKY1                       FOTKY2