Den Země

Svátek Den Země děti z Čechovic oslavily opět s Ekocentrem Iris. Ve středu 2. května jsme se vydali na delší vycházku do lesoparku Hloučela. Na děti čekalo pět stanovišť, na kterých si prověřily svoje znalosti o přírodě. Dokázaly si jak umí spolupracovat při řešení úkolů a vytvořily si vlastnoručně vyrobený indiánský náramek. Nejvíce děti zaujalo stanoviště, kde si mohly vyzkoušet netradiční sporty.

FOTKY

ŠD Čechovice na dopravním hřišti

Slunečné počasí dětem ze školní družiny přeje k opakovaným návštěvám dopravního hřiště. Děti s nadšením „nastartovaly“ své káry, kola a koloběžky a vyzkoušely si, jak dobře umí ovládat dopravní prostředky a zároveň dodržovat pravidla silničního provozu.

FOTKY

Návštěva dopravního hřiště

Ve středu 25. 4. se vydaly děti z kroužku Malých průzkumníků na dopravní hřiště. Protože bylo nádherné počasí, tak jsme se vydali pěšky přes Hloučelu. Cestou jsme se zastavili na svačinku a krátký odpočinek. Děti lákalo vše v nádherně rozkvetlé přírodě, takže nám cesta rychle uběhla. Na dopravním hřišti jsme již několikrát byli, takže si děti užily jízdu a příjemně unaveni jsme se vraceli autobusem zpět ke škole.

FOTKY

Cykloturistika

Turisté z Čechovic využili krásné dubnové počasí k první vyjížďce na kole. Nejdříve jsme si zopakovali pravidla jízdy na kole a bezpečnost při jízdě a vydali jsme se na výlet. Cesta vedla přes lesopark Hloučela, kde jsme při kratší zastávce pozorovali probouzející se přírodu. Naš cíl cesty byl na dopravním hřišti v Prostějově. Děti si vyzkoušely pravidla silničního provozu hravou formou.

FOTKY

Velikonoce na zámku

V předvelikonočním týdnu si všechny děti z Čechovic zpestřily výuku návštěvou zámku v Čechách pod Kosířem. Děti si při prohlídce zámeckých komnat připomněly některé velikonoční zvyky a tradice, prohlédly si jarní výzdobu a na závěr si vyrobily ovečku. Dětem se velmi líbila i procházka zámeckým parkem.

FOTKY

Recitační soutěž

V březnu se konala v Čechovicích tradiční recitační soutěž. Děti se naučily básně dle svého výběru a ti nejodvážnější vystoupily se svým uměním před diváky. Letos nás podpořili v obecenstvu i rodiče. Soutěžilo se v kategorii 1. a 2. třída, 3. a 4. třída.

Výsledky mladší kategorie

1. místo – Lucie Tylová a Denis Vaněk
2. místo – Jolana Vrbová
3. místo – Jiří Zapletal

Výsledky starší kategorie

1. místo – Jiří Kalvoda
2. místo – Veronika Sedláková
3. místo – Barbora Patková

FOTKY

Návštěva hvězdárny

Po jarních prázdninách třetáci z Čechovic navštívili hvězdárnu v Prostějově. Učivo o neživé přírodě si tak názorně doplnili formou poutavého vyprávění o Sluneční soustavě. Vzhledem k příznivému počasí naše návštěva byla obohacena pozorováním Slunce různými typy dalekohledů.

FOTKY

Zimní turistika

Turisté z Čechovic využili první letošní zimní sněhové nadílky k vycházce do přírody. Děti si přinesly svoje boby, lopaty a pekáče a dováděly na kopci. Cestu do školy jsme zvolili přes lesopark Hloučela, kde se děti proběhly a hrály si na sněhu.

FOTKY

Předvánoční týden v Čechovicích

Předvánoční čas si děti v Čechovicích zpestřily projektovým vyučováním na téma Zima. Děti řešily úkoly spojené se zimní tematikou a na chvíli se staly i básníky. Některé třídy návštívily náměstí T. G. Masaryka, kde si prohlédly vánoční výzdobu. Také si děti v jednotlivých třídách uspořádaly vánoční besídky s nadílkou a na závěr jsme se všichni sešli před školou, kde jsme si zazpívali koledy.

FOTKY