Zimní turistika

Turisté z Čechovic využili první letošní zimní sněhové nadílky k vycházce do přírody. Děti si přinesly svoje boby, lopaty a pekáče a dováděly na kopci. Cestu do školy jsme zvolili přes lesopark Hloučela, kde se děti proběhly a hrály si na sněhu.

FOTKY

Předvánoční týden v Čechovicích

Předvánoční čas si děti v Čechovicích zpestřily projektovým vyučováním na téma Zima. Děti řešily úkoly spojené se zimní tematikou a na chvíli se staly i básníky. Některé třídy návštívily náměstí T. G. Masaryka, kde si prohlédly vánoční výzdobu. Také si děti v jednotlivých třídách uspořádaly vánoční besídky s nadílkou a na závěr jsme se všichni sešli před školou, kde jsme si zazpívali koledy.

FOTKY

Ekocentrum Iris v Čechovicích

Dne 14.12. nás ve ŠD opět navštívily lektorky z ekocentra Iris, tentokrát s programem Sovy. Kromě toho, že děti zjistily spoustu zajímavých informací o životě těchto krásných nočních ptáků, (např. že si neumí postavit hnízdo, jsou nepořádné a v ČR hnízdí 10 druhů sov atd.) zahráli si také několik her se soví tématikou. Na závěr si vyrobili i reflexní odznáček na tašku ve tvaru sovy. Program byl pestrý a dětem se líbil.

FOTKY

Předvánoční turistika

Turisté z Čechovic se v předvánočním čase vydali na vycházku v okolí školy a navštívili vánoční jarmark v kině Metro. Děti si prohlédly a pokoupily originální vánoční výrobky, měly i prostor si něco málo vyzkoušet v malých dílničkách. Tečkou za naší poslední turistikou v roce 2017 bylo společné bruslení rodičů a dětí na kluzišti.

FOTKY

Předvánoční aktivity v Čechovicích

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V ŠD
Během prosince jsme malovali a vyráběli ve školní družině různé zimní a vánoční motivy, kterými jsme si pak družinu i školu vyzdobili.

FOTKY

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
I letos se žáci naší školy zúčastnili vánoční akce, kterou pořádal magistrát města Prostějova – zdobení vánočních stromků. Své stromečky se vypravili ozdobit děti ŠD a žáci 3. tříd.

FOTKY

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 8. 12. prezentovali svoji tvořivost a nápady děti i rodiče na vánočním jarmarku. Ze strany rodičů, žáků a přátel školy byl o tuto akci velký zájem. Poděkování patří všem, kteří podpořili tuto akci.

FOTKY

Společné vánoční tvoření ve 3. C

Děti ze 3. C se za pomocí rodičů aktivně a pečlivě připravovaly na vánoční jarmark. V pondělí 4. 12. jsme se sešli u nás ve třídě a společnými silami jsme vyráběli papírové skládané anděly a lucerny s vánočními motivy. Práce se zdařila a příjemně se nám pracovalo.

FOTKY

Ať žijí duchové – aneb strašidla ve ŠD

Halloween se u nás stává tradiční záležitostí, a tak jsme ho vzali za své i ve školní družině, ale tak trochu po svém. Páteční odpoledne jsme strávili hraním a strašidelnými soutěžemi. Například jsme přenášeli oči, sbírali odporné slizké housenky a jinou havěť, snažili jsme se chytit duchy a zahráli si mnoho dalších zábavných her a soutěží. Také byla uspořádaná strašidelná módní přehlídka a diskotéka, na které se vyřádila všechna strašidla.

FOTKY

Podzimní slavnost v Čechovicích

V pátek 3. 11. se na naší škole konala podzimní slavnost. Žáci a paní učitelky vyzdobili třídy a chodby podzimními dekoracemi. Na dvoře svítily vyřezané dýně, které připravily děti za pomoci rodičů. Po prohlídce školy a dýní následoval lampionový průvod. Po skončení průvodu se děti i dospělí občerstvili u stánku, který připravili Dobrovolní hasiči z Čechovic a na závěr celé slavnosti byl připraven krásný ohňostroj.

FOTKY

Návštěva farmy ve Štětovicích

Ve středu 23. 10. se vypravily děti z turistického kroužku a kroužku Malých průzkumníků na farmu do Štětovic. Cestovali jsme vlakem do Vrbátek a odtud pěšky do Štětovic. Tam nás již očekávala paní Zlatka Mádrová, která dětem nejdříve povyprávěla o farmě a o hospodářských zvířatech, která u ní na farmě uvidíme. Poté jsme šli na obhlídku celé farmy. Viděli jsme krávy, prasata, kozy, ovce, králíky, koně. Také jsme nahlédli do přilehlého skanzenu, který nám ukázal, jak se dříve žilo. Nejvíce však děti zaujalo automatické dojení krav. Na závěr děti dostaly horké kakao z domácích surovin. I když nám chvilkami nepřálo počasí, tak jsme si všichni užili krásné odpoledne a dozvěděli se spoustu nových informací o hospodářských zvířatech. Děkujeme.

FOTKY