Burza volného času

Turisté z Čechovic zahájili turistický kroužek návštěvou Sportcentra Prostějov, kde se konalo tradiční odpoledne s nabídkou volnočasových aktivit pro děti. Naše vycházka vedla přes lesopark Hloučela, kde jsme měli možnost pozorovat život v přírodě. U Sportcentra na děti čekali někteří rodiče a děti si tak mohly vyzkoušet řadu různých sportů, keramickou činnost, střelbu ze vzduchovky aj… Dětem se nejvíce líbila adrenalinová jízda na zavěšené kladce.

FOTKY

Červnové aktivity ŠD v Čechovicích

I když se blíží konec školního roku naše ŠD má stále na pilno. Během posledních dvou týdnů nás čekalo ještě několik aktivit, navštívili jsme dopravní hřiště, a abychom dětem zpříjemnili horké dny, uspořádaly jsme minulý čtvrtek „vodní bitvu“.
Na závěr školního roku jsme si v pondělí 25. 6. 2018 připravily pro děti sportovní odpoledne. Přizvali jsme i děti ze ŠD Skálovo náměstí a společně s nimi jsme si užili spoustu zábavy. Děti se rozdělily do družstev a vystřídaly se na pěti stanovištích. Mohly si vyzkoušet např. střelbu prakem na terč, jízdu na „koni“ přes překážky, nebo běh ve dvojicích v obřím triku, a ještě několik dalších aktivit. Na závěr děti čekala sladká odměna a cena v podobě medailí.
A to je vše, budeme se těšit co nám další školní rok přinese. Krásné prázdniny všem dětem přejí p. vychovatelky.

FOTKY

Cyklovýlet

V pondělí 18. 6. se děti z kroužku Malých průzkumníků vydaly společně s rodiči na projížďku na kolech. Jeli jsme od školy v Čechovicích po cyklostezce do Smržic. I když nás cestou zastavil na chvíli déšť, tak jsme šťastně dorazili do cíle.Ve Smržicích na hřišti jsme se občerstvili a děti si pohráli na průlezkách a jiných atrakcích. Poté jsme se stejnou cestou vraceli zpět ke škole. Děti byly unavené, ale všichni spokojeni, ze šťastného návratu.

FOTKY

Výlet do Rožnova pod Radhoštěm

Letošní školní výlet se pro děti z Čechovic konal v Rožnově pod Radhoštěm. Dlouhá cesta autobusem splnila naše očekávání. V dopoledním čase se děti věnovaly sportovním aktivitám na ranči Bučisko. Měly možnost si vyzkoušet jízdu na koni, střelbu z kuše a projít si pohádkový les s hledáním pokladu. Po vydatném obědě nás čekala návštěva Valašského muzea. Pod vedením naší průvodkyně jsme si prošli Mlýnskou dolinu. Nejvíce se nám líbila prohlídka mlýnského stavení a zastávka v dobové školní třídě.

FOTKY1                       FOTKY2

Hlubočky – výlet 1. C

V pondělí 28. 5. děti čekala ledovcová stezka. Byly totiž na výletě v Hlubočkách. Čekaly je tady lanové aktivity, zdolávaly propast, potom se musely přepravit přes vodu. Cestou potkaly kozičky, které musely nakrmit. Překonaly také hluboký sníh na lyžích, postavily iglú z kostek, při lovu si zastřílely a po překonání ledové kry si vytvořily vlajku a slavnostně ji vztyčily na stožár. Na závěr se děti pustily do dobrého oběda a čekala je i sladká odměna.

FOTKY

Den dětí v Čechovicích

Dne 31. 5. jsme pro děti ze ŠD uspořádaly zábavné soutěžní odpoledne ke Dni dětí. Sešli jsme se v prostorách školního dvora a hřiště, kde se pro žáčky v 1.části odpoledne otevřela různá stanoviště. (např. strašidelný kriket, střelba prakem, hod na cíl atd.)
V 2.časti nás čekalo soutěžní klání, ve kterém se všechna tři oddělení utkala mezi sebou.
Na děti čekaly tři závodivé hry – „automobilové závody“, přenášení vody a „koňské dostihy“
Na závěr proběhlo vyhlášení vítězného družstva. A jak to dopadlo?

1. místo – 3.oddělení – MIMONI
2. místo – 2.oddělení – VRABČÁCI
3. místo – 1.oddělení – BUBLINKY

A hned v dalším týdnu oslava Dne dětí pokračovala soutěžním dopolednem. Žáci 9. C si vzali na starost organizaci celého dopoledne. Připravili si pro děti řadu sportovních i vědomostních soutěží. Všem zúčastněným patří velké poděkování, dětem se v soutěžním klání dařilo a hlavně je velmi zaujalo.

FOTKY               FOTKY-ŠD

Květnová vycházka

V pondělí 21. 5. se turisté a malí průzkumníci z Čechovic domluvili na společnou vycházku. Cílem naší cesty byla návštěva jezdeckého oddílu Helios v Mostkovicích. Naše vycházka se nám podařila, počasí nám přálo a cestou jsme si vyzkoušeli náročnost terénu. Nejvíce se dětem líbila návštěva jízdárny a samotná projížďka na koních.

FOTKY

Výlet do Olomouce

Ve čtvrtek 3. května se děti, které navštěvují Klub zábavné logiky a deskových her vydaly do Pevnosti poznání v Olomouci. V sekci Rozum v hrsti si všichni účastníci vyzkoušeli řadu hlavolamů, řešili logické úkoly a šifry, které nebyly zrovna jednoduché. Mohli také vstoupit do osmimetrové makety lidského mozku a prohlédnout si jeho složení. Počasí nám přálo, cesta vlakem proběhla bez problémů a domů jsme se vrátili sice unavení, ale s novými zážitky a poznatky.

FOTKY

Den naruby v Čechovicích

Děti z Čechovic zažily netradiční vyučování díky svým spolužákům z devátých tříd. Ti si rozdělili ,,role“ a předstoupili před své žáky vzorně připraveni s řadou nápaditých her, soutěží a zajímavých úkolů. Děti se ani chvíli nenudily, byly nadšeni ze svých nových učitelů a došlo ke vzájemné spolupráci a kamarádství. Velký dík patří všem, kteří se tohoto Dne naruby zúčastnili.

FOTKY

Literární večer ve škole

Děti ze 3. C a 4. C zažily v měsíci dubnu společnou netradiční akci. Rozhodli jsme se poznat se i jinak než při běžném vyučovacím dni. A proto jsme se navečer sešli s rozhodnutím, že budeme ve škole nocovat. Zažili jsme spoustu legrace při společných kolektivních hrách, při společné večeři i večerce. Velmi nás zaujalo vyprávění o knize Jirkův tajemný klíč k vesmíru. Téma knihy jsme před spaním zpracovávali dle vlastní fantazie. Někomu se podařilo napsat svůj vlastní příběh, někdo vytvářel leporela, komiksy aj.. Toto téma jsme ještě další den využili při hodině čtení.

Fotky 1   Fotky 2