Iris ve ŠD Čechovice

Ani v červnu nezahálíme. Strávili jsme odpoledne s ekocentrem IRIS tentokrát s horninami a minerály. Naučili jsme se je poznávat, hráli hry s kameny, vyzkoušeli si balanční stavby a na závěr jsme si vyrobili kamínkovou dekupáž. Odpoledne bylo plné zážitků a nám se moc líbilo. Těšíme se, co si pro nás ekocentrum připraví na příští školní rok.

FOTKY

Turisté z Čechovic

Na konci školního roku využili turisté z Čechovic krásného počasí k cyklovýletům. Nejdříve děti zdolaly velmi náročný  přejezd  Záhoří  až do Alojzova. A při dalším cyklovýletě nás doprovodili rodiče do Smržic. Navštívili jsme naučnou stezku pod kopcem Stráž, kde jsme společně v příjemném prostředí opékali. Cestou domů jsme se zastavili ve Smržicích na hřišti, kde jsme se všichni občerstvili a děti využily ke hraní houpačky, průlezky aj.

FOTKY

Školní výlet 1. C a 2. C

Dne 27. 5. 2019 v rámci školního výletu navštívili žáci 1. C a 2. C Moravský kras. Po vyzvednutí vstupenek ve Skalním mlýnu se svezli vláčkem k Punkevním jeskyním, kde je čekala prohlídka spojená s plavbou po podzemní říčce Punkvě. Jakmile zvládli místy nebezpečnou plavbu, tak vyjeli lanovkou k propasti Macocha. Zde měli v Chatě Macocha výborný oběd – svíčkovou na smetaně. Po obědě se vydali na krátkou procházku k hornímu a dolnímu můstku propasti Macocha, nakoupili si suvenýry a čekala je cesta domů.Výlet se velmi vydařil a děti byly spokojené.

Dětský den v Čechovicích

V pátek 31. 5. se v Čechovicích slavil svátek dětí. Děti sportovaly, soutěžily, sbíraly odměny a hlavně se výborně bavily. Paní vychovatelky a paní asistentky dostaly velkou pochvalu za připravené aktivity.

Oslava dne dětí pokračovala v pondělí. Děti ze ŠD se za krásného slunečného počasí utkaly v bitvě při letních soutěžích. Čekaly na ně tyto úkoly: 1. slalom s obří pálkou, 2. hod plavacími kruhy na cíl, 3. skákaná s  nafukovacími míči. Jak to dopadlo?

  1. místo – 3. oddělení – MIMONI
  2. místo – 2.oddělení – BUBLINKY
  3. místo – 1. oddělení – VRABČÁCI

FOTKY 1                            FOTKY 2

Dopravní výchova

Čtvrťáci z Čechovic navštívili dopravní hřiště v Prostějově za účelem ukončení celoroční dopravní výchovy. Čekal na ně velmi náročný den, kdy museli zvládnout správnou jízdu zručnosti, bezpečnou jízdu ,,v provozu“ dle pravidel silničního provozu. A na závěr děti plnily poslední úkol – a to vědomostní test, kde si prověřily své znalosti a informace z dopravní výchovy. Velkou odměnou jim bylo získání průkazu cyklisty.

FOTKY

Turisté v Otaslavicích

Turisté z Čechovic se  v květnu vypravili za hranice našeho města. Autobusem jsme se dopravili do Otaslavic.  Poznali jsme  místní pamětihodnosti  – např.  faru, kde v současnosti sídlí muzeum řemesel, byli jsme u rodného domu významného stíhače 2. sv. války Josefa Františka.  Došli jsme na skalnatý ostroh nad obcí, kde se v minulosti tyčily dva hrady. Horní hrad zcela zanikl, z dolního hradu se dochoval alespoň zbytek válcové věže, které se říká Hladomorna. V Otaslavicích se nám líbilo i díky krásné přírodě.

FOTKY

Čtení v mateřské školce

Čtvrťáci v Čechovicích si letošní hodiny čtení zpestřili netradiční formou. V měsíci dubnu a květnu chodili  pravidelně do MŠ v Čechovicích předčítat malým dětem před spaním. Na čtení se vždy pečlivě připravili, rozdělili si úkoly a po skupinkách navštěvovali své malé kamarády v jednotlivých odděleních MŠ.  Čtenáři si tak vyzkoušeli ,,učitelskou dráhu“ , poznali nové kamarády a hlavně si  zdokonali své čtenářské dovednosti.

FOTKY

Den Země v Čechovicích

Ve čtvrtek  2. května děti z Čechovic prožili celé  dopoledne v přírodě. Za krásného počasí jsme se všichni vydali do lesoparku Hloučela, kde tradičně probíhal Den Země pod taktovkou členů Ekocentra Iris.  Žáci se celé dopoledne střídali na jednotlivých stanovištích, kde rozšiřovali své znalosti živé i neživé přírody. Měli možnost seznámit se se životem a významem žížal, luštili šifry a hlavolamy, hráli tematické hry, třídili kameny, vyzkoušeli si netradiční sporty nebo si vytvářeli dekorační ptáčky.

FOTKY

Barevný týden ve ŠD v Čechovicích

V týdnu před Velikonocemi byl u nás ve školní družině barevný týden. Každý den představoval určitou barvu a děti soutěžily, kdo bude mít v dané barvě nejvíce kusů oblečení. Kromě toho nás čekaly i další soutěže a aktivity s velikonoční tématikou. Např. jsme sestavili lidská velikonoční vajíčka, tvořili a malovali atd. A poslední den na děti čekalo překvapení v podobě honu na zajíčka a ztracená vejce. Byla to zábava, velkou pochvalu za aktivitu dostávají nejen děti, ale i jejich rodiče, kteří vždy sehnali aspoň nějaký kousek oblečení v dané barvě.

FOTKY

Jarní aktivity ve ŠD v Čechovicích

Lektorky z ekocentra IRIS si pro nás i v jarních měsících připravily krásné programy. V prvním z nich nás vzaly do vesmíru mezi hvězdy a souhvězdí. Formou her jsme získali mnoho nových vědomostí o hvězdách a vesmíru, a také jsme si jednu hvězdu na památku vyrobili.

FOTKY

A při další návštěvě se z nás stali malí botanici a zkoumali jsme jarní květiny, ale středem našeho zájmu byly hlavně bylinky. K čemu nám slouží? Jak lečí? Co se z nich vyrábí? Jaké je jejich domácí využití atd. Nakonec jsme si sami připravili úžasně chutnou pomazánku z medvědího česneku a řeřichy. A protože dětem moc chutnalo, nezůstal ani drobeček.

FOTKY