Úklid Hloučely

V sobotu 7. 4. 2018 se po celé republice rozběhla akce – Ukliďme Česko. Děti z turistického kroužku na Palacké se přidaly a přiložily ruce k dílu. Odměnou jim byl nejenom hezký  pocit z dobře odvedené práce,  krásná příroda v nejbližším okolí Prostějova, ale i první letošní vlastnoručně opečený špekáček. Navíc jim přálo počasí, sluníčko svítilo a děti byly rády, že mohou strávit sobotní dopoledne se svými kamarády na čerstvém vzduchu.

FOTKY

Talentmánie – Skálovka

V pátek 13. 4. nás děti na budově ZŠ Skálovo nám. přesvědčily o tom, že nesedí jenom doma u počítače a mobilního telefonu, ale že mají spoustu zájmů a koníčků. Na školní „Talentmánii“ se představilo 50 dětí z 1. – 4. ročníku. Předvedly hru na nejrůznější hudební nástroje od zobcové flétny přes housle a kytaru až po lesní roh a saxofon. Ukázaly také své sportovní a taneční nadání. Všem účinkujícím děkujeme.

FOTKY

Návštěva svíčkárny

Páteční exkurze se moc povedla a program ve svíčkárně Rodas se nám všem moc líbil. Děti si domů odvezly hned několik  výrobků: vlastnoručně zdobenou svíčku, sáček s mořskou solí, vykrojené mydélko či voskové zapichovátko do květináče. Navíc děti mohly obdivovat tamní volně puštěné papoušky, kteří ke koloritu svíčkárny neodmyslitelně patří.

FOTKY

Kouzlení s papírem

V úterý 27. 3. 2018 se žáci třídy 2. A zúčastnili v Ekocentru Iris programu Kouzlení s papírem. Náplní tohoto programu bylo seznámení s historickým vývojem papíru, rozhovory na téma recyklace, skládání dřevěných puzzle ve skupinách, třídění odpadů a ruční dílničky, kde si všichni žáci vyrobili vlastní recyklovatelný papír. Ten jsme si donesli do školy, kde jsme ho nechali proschnout do druhého dne.

FOTKY

2. A

HASIČI VE 2. A

Třídu  2. A ve středu 28. 3. 2018 navštívili hasiči, kteří s žáky probrali, jak a kdy hasiči zasahují, důležitá telefonní čísla, a jak vypadá telefonický rozhovor. Žáci dostávali za správné odpovědi malé odměny ve formě obrázků, rozvrhů a kartiček s hasičskou tematikou nebo sladkostí.

FOTKY

2. A NA VELIKONOČNÍM JARMARKU

Děti si nakoupily malé dárečky, ochutnaly velikonoční pochoutky a zúčastnily se malé velikonoční dílničky, kde si vytvořily kytičku z krepového papíru a vrbového proutku.

FOTKY

Jak roste chléb

Děti ze 3. B si v pondělí 26. 2. v Ekocentru IRIS vyslechly vyprávění o tom, co všechno roste na poli a jaké práce je nutné udělat během roku, aby byla pole úrodná. Děti mohly vidět jednotlivé druhy obilí, vyzkoušely si mlít obilí a nakonec uhnětly těsto, ze kterého se stala vlastnoručně upečená svačinka ve formě chlebového šneku.

FOTKY

Recitační soutěž – 1. stupeň

Ve středu 14. 2. se v budově 1. stupně na Skálově náměstí již tradičně konalo školní kolo recitační  soutěže Dětská scéna. Jako každý rok byla účast hojná a úroveň vysoká. Padesátka účastníků soutěžila ve třech kategoriích. Samostatnou nepostupovou skupinu tvořili žáci prvních tříd. Recitovali s chutí a zápalem a porotě z řad paní učitelek se prvňáčci moc líbili. Rozhodla se udělit dvě čestná uznání Nikole Malíkové a Kamile Pospíšilové a první místo rozdělila hned pěti dětem: Natálii Hafnerové, Izabele Pončové, Janu Nečasovi, Adéle Ovčáčkové a Tadeáši Minářovi. První kategorii s postupem do okresního kola tvořili žáci druhých a třetích tříd. Tato kategorie byla nejpočetnější a porota měla těžký úkol, aby z tolika dětí vybrala ty nejlepší. Čestné uznání dostali Lucie Tesaříková, Kristýna Samkin, Michal Krahulec a Kamila Chammas. Na třetím místě se umístily Veronika Motalová a Kateřina Ficová, druhé místo získal Štěpán Kobylka a vítězem první kategorie se stal Adam Francírek. Zástupci druhé kategorie dokázali, že jsou už starší a zkušenější. Děti ze čtvrtých a pátých tříd si vybraly většinou delší a náročnější texty, někteří básně, jiní ukázky prózy. Jejich výkony byly velmi pěkné a určitě budou dobře reprezentovat školu v okresním kole soutěže. Čestné uznání získaly Adéla Hořavová, Jana Žilková, Liliana Pončová a Klára Tesaříková. Třetí místo obsadila Svatava Krásna, druhá byla Viktoria Chammas a o první místo se dělí Jan Vrtal a Bára Opavská. Všem recitátorům přejeme hodně příjemných zážitků při dalším setkávání se s literaturou a postupujícím hodně úspěchů v dalších kolech soutěže Dětská scéna.

FOTKY

Tajemství lesa

Děti ze třetích tříd se v tomto skvěle připraveném programu Ekocentra IRIS dozvěděly o významu lesa. Skládaly lesní puzzle, zahrály si lesní pexetrio, osahaly si rostlinné i živočišné pozůstatky, které mohou najít v lese a poznávaly zvuky, které mohou v lese slyšet. Dopoledne strávené „v lese“ se jim moc líbilo.

Pravěk a historické osobnosti

Děti z prvního stupně měly možnost zúčastnit se interaktivní přednášky o pravěku. Dozvěděly se, ti starší si zopakovaly, zajímavosti o pravěku. Tělocvična na Skálově náměstí se zaplnila napodobeninami pravěkých zvířat, lidských obydlí, soškami, které si naši předkové vyráběli. Na závěr programu si děti mohly vyzkoušet podrtit obilí, vyrobit boty z kůže nebo prohlédnout zblízka mamuta.

FOTKY

Starší spolužáci na Palackého třídě si zopakovali své znalosti české historie od Sámovy říše až po současnost. Vyslechli poutavé vyprávění o všech významných osobnostech našich dějin. V tělocvičně se také setkali s voskovými figurínami v nadživotních velikostech např. Marie Terezie, Jana Žižky, T. G. Masaryka či Karla IV. a mnoha dalších. Výstava se dětem moc líbila.

FOTKY

Krajské kolo florbalu

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnilo v Hranicích na Moravě krajské kolo ve florbalovém turnaji. Žáci 1.- 5. tř. se ve velké konkurenci umístili na krásném 5 místě. Kluci hráli ve složení: Martin Somr (1.tř.), Petr Holásek, Marek Smutný, Martin Matějka a David Schőn (3.tř.), Patrik Jurášek, Radek Zbořil, Pavel Zbořil, Marek Pařenica a Filip Zips (5.tř.).

FOTKY