Dopravní výchova

V rámci opakování dopravní výchovy se třída 5. A zúčastnila soutěžního programu zaměřeného na zopakování základních vědomostí z dopravní výchovy (pravidla silničního provozu, dopravní značky, oprava kola). Celé dopoledne děti strávily sportovními aktivitami a soutěžemi (jízda zručnosti, florbal, basketbal, fotbálek), které absolvovaly v malých skupinkách. Jednotlivci pak mezi sebou soutěžili, kdo získá nejvyšší počet bodů. Nejúspěšnější z našich řad se stala Anetka Mikešová, která se umístila na 2. místě.

FOTKY 5. A

Hvězdárna

V rámci výuky přírodovědy děti z pátých tříd zavítaly na prostějovskou hvězdárnu, kde zhlédly skvěle připravenou besedu o Sluneční soustavě. S 3D brýlemi na očích s úžasem sledovaly cestu od Slunce až na její samotný konec. Navštívily vzdálené planety i jejich měsíce a snad i o trošku víc pochopily jedinečnost a nádheru naší planety Země.

FOTKY

Vánoční akce 1. stupni

Mikuláš zavítal i mezi děti na první stupeň.

FOTKY 3. A

Vánoční besídky probíhaly ve všech třídách prvního stupně a dětem se ze školy téměř ani nechtělo domů :-).

Za všechny třídy alespoň malé nahlédnutí do třídy 3. A:

V pátek dne 21. 12. 2018 proběhla ve třídě 3. A vánoční besídka. Všichni jsme se moc těšili pod stromeček, abychom zjistili, co nám Ježíšek nadělil. Než jsme tak učinili, rozřezali jsme si společně pár jablíček, zazpívali jsme si několik koled a pořídili si upomínkovou fotografii na tento den. Teprve poté jsme si navzájem rozdali všechny krásné dárečky. Celý tento příjemně naladěný den jsme zakončili mlsáním cukroví, ovoce a křížal za doprovodu vánoční pohádky Grinch.

 

Vánoční jarmark na Skálovce

Stalo se již tradicí, že se před Vánocemi koná na naší škole prodejní vánoční jarmark. A že bylo co prodávat….Vyrábělo se ve škole i doma za pomoci rodičů a děti již dnes plánují, jak si vydělané peníze užijí. Všichni se snažili, jak uměli. Nejvíce děti bavilo prodávat a počítat, kolik si vydělaly. Při vracení peněz se zase procvičily v matematice. Během úterního odpoledne proběhlo i vystoupení  divadelního  kroužku pod vedením pí uč. Hany Švédové. Pěvecké vystoupení si zase připravila se svými dětmi ze 3. A paní učitelka Monika Šefrová. Na schodišti ve škole děti zazpívaly známé koledy a jiné vánoční písně, které se za doprovodu kytary krásně rozléhaly po naší historické budově. V jazykové učebně v 1. patře byl otevřen minibufet s občerstvením. Jarmark v podobné formě proběhl i na budově Palackého. I tam byla návštěvnost vysoká, všichni byli  velmi spokojeni a náramně si to užili.

FOTKY

Bruslení

Listopadové a prosincové návštěvy kluziště u muzea využila většina dětí ze tříd naší školy, protože bruslení společně s kamarády a spolužáky  je mnohem zábavnější. Dobří bruslaři pomáhají těm, kteří s bruslením teprve začínají a všichni mají radost ze společného sportování.

Výchovný koncert – Kocurkovi

Opakovaně nás ve škole navštěvují manželé Kocurkovi, kteří jezdí po celém světě a sbírají a kupují u domorodců v Americe, Africe, Asii, Austrálii a Novém Zélandu zajímavé lidové nástroje, na které dětem zahrají a vypráví, z čeho jsou vyrobeny. Na konci pořadu si mohly děti vyzkoušet dřevěný nástroj napodobující kvákání žáby.

Dopravní hřiště – 4. B

V říjnu jsme navštívili dětské dopravní hřiště, kde si pro nás pracovníci dopravního centra připravili pěkný program. Nejprve jsme absolvovali teoretickou přípravu v učebně, kde nás také naučili, jak si upravit přilbu na velikost své hlavy. Poté následovala praktická část a jízdy na kole  na dopravním hřišti. Hlavní problém byl v ukazování rukou při změně směru jízdy a dávání přednosti protijedoucím vozidlům při odbočování vlevo. Žádná dopravní nehoda se naštěstí nestala. V prosinci nás čeká ještě zimní část dopravního programu na hale a na jaře pak teoretické a praktické zkoušky v podobě testu a jízd na dopravním hřišti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době jezdí téměř všichni na kole, tak se musíme pořádně naučit pravidla BESIPU.

Houbový program

V říjnu si pro nás pracovníci ekocentra IRIS připravili krásný 2-hodinový program o houbách a o tom, kde všude se s různými houbami můžeme setkat. Zajímavé bylo pozorování přes lupu a pohybové aktivity spojené s houbami. Také jsme dělili  houby na jedlé a nejedlé. Všechny nás to moc obohatilo a díky tomuto programu jsme získali nové poznatky.

Kamínek vypráví

V pondělí 26. 11. se páté ročníky vydaly do Ekocentra IRIS, kde se zúčastnily vzdělávacího programu na téma horniny a nerosty. Zábavnou a interaktivní formou si děti zopakovaly své znalosti o vzniku naší planety  a o počátcích života na ní. Postupně prošly všemi obdobími vývoje Země. V druhé půlce programu si doslova osahaly  horniny a nerosty, které nás v běžném životě obklopují.

FOTKY

Dobrodružství s počítačem

Letos se opět konala všemi dětmi velmi oblíbená soutěž Dobrodružství s počítačem, do které se letos zapojila tři družstva z pátých tříd. V soutěži, kterou každoročně pořádá Cyrilometodějské gymnázium, si žáci otestovali své schopnosti a dovednost v práci na počítači. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – úprava textu, vyhledávání informací na internetu, kreslení obrázku a logická počítačová hra. Naším nejúspěšnějším družstvem byly děti z 5. B, které se umístily na krásném 9. místě z 29 přihlášených skupin.

FOTKY