Krajské kolo florbalu

Ve čtvrtek 14. 12. se uskutečnilo v Hranicích na Moravě krajské kolo ve florbalovém turnaji. Žáci 1.- 5. tř. se ve velké konkurenci umístili na krásném 5 místě. Kluci hráli ve složení: Martin Somr (1.tř.), Petr Holásek, Marek Smutný, Martin Matějka a David Schőn (3.tř.), Patrik Jurášek, Radek Zbořil, Pavel Zbořil, Marek Pařenica a Filip Zips (5.tř.).

FOTKY

Projektový den – zima

Projektový den na Skálovce byl letos zaměřen na téma: Zima. Každá třída měla svůj individuální program, ale všichni žáci si ho pohádkově užili. Zima nás provázela ve všech úkolech, pracovních listech, hádankách, rébusech. Děti také tvořily své zimní příběhy, zimní pohádky a říkanky.

FOTKY 4. A    FOTKY 2. B

Čtenář na jevišti

Děti z dramatického kroužku ze čtvrtých a pátých tříd se zapojily do soutěže Čtenář na jevišti. Zpracovaly si úryvek z knihy Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježíšek, pan Vrána a my jako scénické čtení. Jedná se o kombinaci hraného a čteného představení. Ve čtvrtek 23. 11. pak nacvičenou ukázku předvedly dětem prvních až čtvrtých tříd. Snad se jim podařilo nalákat některé čtenáře a uvedenou knížku si přečtou.

FOTKY

Iris – Kamínek vypráví

Žáci pátých ročníků zavítali do Ekocentra IRIS, aby si prohloubili své znalosti přírodovědy v učivu o horninách a nerostech. Kamínek je provedl historií od vzniku Země až po současnost. Děti si také prohlédly sbírku hornin a nerostů nacházejících se na území okresu Prostějov.

Fotky 5. B

Hudební nástroje, od akustických k elektrickým

Pavel Hrabě, profesionální hudebník a absolvent plzeňské konzervatoře, k nám přijel s pořadem, který  se jmenoval Hudební nástroje, od akustických k elektrickým.  Připravil si pro děti program o hudebních nástrojích, na které hrál  do předem připraveného hudebního doprovodu.
Jeho vystoupení bylo založené na spolupráci s dětmi, které si mohly hru na tyto hudební nástroje samy vyzkoušet.

FOTKY

Dobrodružství s počítačem

Žáci 4. a 5. tříd se letos opět zúčastnili zajímavé soutěže pořádané CMG v Prostějově. Soutěžilo 27 čtyřčlenných družstev ze základních škol na Prostějovsku. Děti prokázaly své znalosti ve vyhledávání na internetu, musely si poradit s úpravou textu, namalovat obrázek přísloví a projít co nejvíce kol logické hry na PC. Všechna družstva pátých tříd se umístila v první desítce.

4. místo – 5.C – Matyáš Korec, Eliška Vrbová, Jakub Koukal, Ondřej Plachý

6. místo – 5.A – Adam Kovář, Michal Kratochvil, Veronica Čechmánková, Viki Skalická

8. místo – 5. B – Bára Opavská, Pavel Círek, Michal Pluskal, Eliška Jelínková

FOTKY

Svíčkárna

Paní učitelky nás vzaly do svíčkárny Rodas v Olomouci. Jela celá třída 4. B a 2. A. Vyrobili jsme tři výrobky: zápich do květináče, ozdobné svíčky a koupelovou sůl. Na konci výletu jsme si mohli nakoupit různé svíčky a mydýlka. Děkujeme paním učitelkám Romaně Zdráhalové, Monice Šefrové a paní zástupkyni Bronislavě Zbořilové za pěkný výlet.

FOTKY