Školní exkurze – Hvězdárna a planetárium Brno

HvězdárnaAbychom si zpestřili výuku přírodovědy v 5. třídách, domluvili jsme se, že společně navštívíme Hvězdárnu a planetárium v Brně, kde na nás čekal programu s názvem Sluneční superbouře. Zde jsme se dozvěděli zajímavé informace o vesmíru, konkrétně o planetách, hvězdách, souhvězdích nebo galaxiích. Vše bylo doplněno projekcí v digitáriu, kde projekční plocha o průměru 17 metrů dokáže vytvořit věrný model vesmíru. Stačí si jen sklopit sedačky a pozorovat dění nad našimi hlavami. Nadšeni jsme byli taktéž z krátkých filmů, které jsme zhlédli. Po skončení programu jsme měli možnost si venku prohlédnout informační tabule se spoustou zajímavostí a vyzkoušet si např. planetární váhy.

Exkurzi jsme zakončili v centru Brna, kde jsme navštívili Zelný trh s jeho krásnou předvánoční atmosférou, prohlédli si radnici a jiné památky. A jelikož nám mezitím značně vyhládlo, neodolali jsme možnosti najíst se v našem oblíbeném „mekáči“. Exkurze byla pro nás všechny poučná i zábavná.

FOTKY

Dobrodružství s počítačem

Dobrodružství s PCVe čtvrtek 21. listopadu si děti 4. a 5. ročníků porovnaly své schopnosti v soutěži Dobrodružství s počítačem, která se konala na CMG v Prostějově. Děti formátovaly dokument, vyhledávaly informace na internetu, při hraní hry si bystřily logické myšlení a schopnost spolupráce, u ilustrace ukázaly svou tvořivost. Nejlépe z naší školy se vedlo chlapcům ze třídy 5. B ve složení Lukáš Petričko, Štěpán Kobylka, Denys Jakubiv a Dominik Jurásek, kteří ve velké konkurenci třiceti družstev získali krásné 3. místo. Gratulujeme!

FOTKY

Bruslení na kluzišti

BrusleníV rámci Prostějovské zimy bylo v listopadu opět otevřeno mobilní kluziště na nám. T. G. Masaryka. I když mnohé děti jsou častými návštěvníky tohoto kluziště v odpoledních hodinách, využily možnosti jít si zabruslit i dopoledne se svými spolužáky. Za uznalých pohledů svých třídních učitelek a některých rodičů i prarodičů předvedly své bruslařské umění.

FOTKY