Zimní turistika

Turisté z Čechovic využili první letošní zimní sněhové nadílky k vycházce do přírody. Děti si přinesly svoje boby, lopaty a pekáče a dováděly na kopci. Cestu do školy jsme zvolili přes lesopark Hloučela, kde se děti proběhly a hrály si na sněhu.

FOTKY

Předvánoční týden v Čechovicích

Předvánoční čas si děti v Čechovicích zpestřily projektovým vyučováním na téma Zima. Děti řešily úkoly spojené se zimní tematikou a na chvíli se staly i básníky. Některé třídy návštívily náměstí T. G. Masaryka, kde si prohlédly vánoční výzdobu. Také si děti v jednotlivých třídách uspořádaly vánoční besídky s nadílkou a na závěr jsme se všichni sešli před školou, kde jsme si zazpívali koledy.

FOTKY

Ekocentrum Iris v Čechovicích

Dne 14.12. nás ve ŠD opět navštívily lektorky z ekocentra Iris, tentokrát s programem Sovy. Kromě toho, že děti zjistily spoustu zajímavých informací o životě těchto krásných nočních ptáků, (např. že si neumí postavit hnízdo, jsou nepořádné a v ČR hnízdí 10 druhů sov atd.) zahráli si také několik her se soví tématikou. Na závěr si vyrobili i reflexní odznáček na tašku ve tvaru sovy. Program byl pestrý a dětem se líbil.

FOTKY

Předvánoční turistika

Turisté z Čechovic se v předvánočním čase vydali na vycházku v okolí školy a navštívili vánoční jarmark v kině Metro. Děti si prohlédly a pokoupily originální vánoční výrobky, měly i prostor si něco málo vyzkoušet v malých dílničkách. Tečkou za naší poslední turistikou v roce 2017 bylo společné bruslení rodičů a dětí na kluzišti.

FOTKY

Předvánoční aktivity v Čechovicích

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V ŠD
Během prosince jsme malovali a vyráběli ve školní družině různé zimní a vánoční motivy, kterými jsme si pak družinu i školu vyzdobili.

FOTKY

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
I letos se žáci naší školy zúčastnili vánoční akce, kterou pořádal magistrát města Prostějova – zdobení vánočních stromků. Své stromečky se vypravili ozdobit děti ŠD a žáci 3. tříd.

FOTKY

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 8. 12. prezentovali svoji tvořivost a nápady děti i rodiče na vánočním jarmarku. Ze strany rodičů, žáků a přátel školy byl o tuto akci velký zájem. Poděkování patří všem, kteří podpořili tuto akci.

FOTKY

Společné vánoční tvoření ve 3. C

Děti ze 3. C se za pomocí rodičů aktivně a pečlivě připravovaly na vánoční jarmark. V pondělí 4. 12. jsme se sešli u nás ve třídě a společnými silami jsme vyráběli papírové skládané anděly a lucerny s vánočními motivy. Práce se zdařila a příjemně se nám pracovalo.

FOTKY

Mikulášská nadílka

V úterý 5. prosince zavítal k nám na školu Mikuláš se svými pomocníky. Všechny děti se moc těšily na andílky i čerty, kterým zpívaly písničky nebo recitovaly básničky, a za odměnu obdržely malou sladkost. Mikuláš zavítal na všechny budovy naší školy i do mateřských školek.

Děkujeme našim „deváťákům“, že přichystali pro své mladší kamarády tuto akci, která vykouzlila na dětských tvářích tolik  úsměvů.

FOTKY,   Fotky 3. B, Fotky z Čechovic

Ať žijí duchové – aneb strašidla ve ŠD

Halloween se u nás stává tradiční záležitostí, a tak jsme ho vzali za své i ve školní družině, ale tak trochu po svém. Páteční odpoledne jsme strávili hraním a strašidelnými soutěžemi. Například jsme přenášeli oči, sbírali odporné slizké housenky a jinou havěť, snažili jsme se chytit duchy a zahráli si mnoho dalších zábavných her a soutěží. Také byla uspořádaná strašidelná módní přehlídka a diskotéka, na které se vyřádila všechna strašidla.

FOTKY