Cykloturistika

Turisté z Čechovic využili krásné dubnové počasí k první vyjížďce na kole. Nejdříve jsme si zopakovali pravidla jízdy na kole a bezpečnost při jízdě a vydali jsme se na výlet. Cesta vedla přes lesopark Hloučela, kde jsme při kratší zastávce pozorovali probouzející se přírodu. Naš cíl cesty byl na dopravním hřišti v Prostějově. Děti si vyzkoušely pravidla silničního provozu hravou formou.

FOTKY

Velikonoce na zámku

V předvelikonočním týdnu si všechny děti z Čechovic zpestřily výuku návštěvou zámku v Čechách pod Kosířem. Děti si při prohlídce zámeckých komnat připomněly některé velikonoční zvyky a tradice, prohlédly si jarní výzdobu a na závěr si vyrobily ovečku. Dětem se velmi líbila i procházka zámeckým parkem.

FOTKY

Recitační soutěž

V březnu se konala v Čechovicích tradiční recitační soutěž. Děti se naučily básně dle svého výběru a ti nejodvážnější vystoupily se svým uměním před diváky. Letos nás podpořili v obecenstvu i rodiče. Soutěžilo se v kategorii 1. a 2. třída, 3. a 4. třída.

Výsledky mladší kategorie

1. místo – Lucie Tylová a Denis Vaněk
2. místo – Jolana Vrbová
3. místo – Jiří Zapletal

Výsledky starší kategorie

1. místo – Jiří Kalvoda
2. místo – Veronika Sedláková
3. místo – Barbora Patková

FOTKY

Návštěva hvězdárny

Po jarních prázdninách třetáci z Čechovic navštívili hvězdárnu v Prostějově. Učivo o neživé přírodě si tak názorně doplnili formou poutavého vyprávění o Sluneční soustavě. Vzhledem k příznivému počasí naše návštěva byla obohacena pozorováním Slunce různými typy dalekohledů.

FOTKY

Zimní turistika

Turisté z Čechovic využili první letošní zimní sněhové nadílky k vycházce do přírody. Děti si přinesly svoje boby, lopaty a pekáče a dováděly na kopci. Cestu do školy jsme zvolili přes lesopark Hloučela, kde se děti proběhly a hrály si na sněhu.

FOTKY

Předvánoční týden v Čechovicích

Předvánoční čas si děti v Čechovicích zpestřily projektovým vyučováním na téma Zima. Děti řešily úkoly spojené se zimní tematikou a na chvíli se staly i básníky. Některé třídy návštívily náměstí T. G. Masaryka, kde si prohlédly vánoční výzdobu. Také si děti v jednotlivých třídách uspořádaly vánoční besídky s nadílkou a na závěr jsme se všichni sešli před školou, kde jsme si zazpívali koledy.

FOTKY

Ekocentrum Iris v Čechovicích

Dne 14.12. nás ve ŠD opět navštívily lektorky z ekocentra Iris, tentokrát s programem Sovy. Kromě toho, že děti zjistily spoustu zajímavých informací o životě těchto krásných nočních ptáků, (např. že si neumí postavit hnízdo, jsou nepořádné a v ČR hnízdí 10 druhů sov atd.) zahráli si také několik her se soví tématikou. Na závěr si vyrobili i reflexní odznáček na tašku ve tvaru sovy. Program byl pestrý a dětem se líbil.

FOTKY

Předvánoční turistika

Turisté z Čechovic se v předvánočním čase vydali na vycházku v okolí školy a navštívili vánoční jarmark v kině Metro. Děti si prohlédly a pokoupily originální vánoční výrobky, měly i prostor si něco málo vyzkoušet v malých dílničkách. Tečkou za naší poslední turistikou v roce 2017 bylo společné bruslení rodičů a dětí na kluzišti.

FOTKY

Předvánoční aktivity v Čechovicích

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ V ŠD
Během prosince jsme malovali a vyráběli ve školní družině různé zimní a vánoční motivy, kterými jsme si pak družinu i školu vyzdobili.

FOTKY

ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
I letos se žáci naší školy zúčastnili vánoční akce, kterou pořádal magistrát města Prostějova – zdobení vánočních stromků. Své stromečky se vypravili ozdobit děti ŠD a žáci 3. tříd.

FOTKY

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 8. 12. prezentovali svoji tvořivost a nápady děti i rodiče na vánočním jarmarku. Ze strany rodičů, žáků a přátel školy byl o tuto akci velký zájem. Poděkování patří všem, kteří podpořili tuto akci.

FOTKY