Zahájení školního roku 2021/2022 a pokyny k organizaci pobytu žáků 1.- 4. tříd ve škole (ZŠ, Skálovo nám. a Čechovice)

Vstup do budovy Vstup do budovy je umožněn pouze žákům! Vstup třetích osob do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za mimořádných opatření minimalizujících styk s žáky. Doporučujeme se předem ohlásit. Žáci ve společných prostorách školy musí mít zakrytá ústa … Číst více

MDD v Čechovicích

Dopoledne plné her, soutěží a netradičních závodů si užily na svůj svátek děti  z Čechovic. Děti sportovaly, plnily úkoly na jednotlivých stanovištích – a paní učitelky si připravily velmi zajímavé aktivity. FOTKY

Projektové dny ve školní družině

1.Zdravověda není věda 2.Kosmická show – Vesmírný zážitkový stan Děti se zábavnou formou her a soutěži dozvěděly mnoho užitečných informací a nenásilnou formou získaly potřebné vědomosti. O základech první pomoci a záchraně lidského života. O vzniku naší planety a měsíce, … Číst více