Podzimní aktivity 4. C

V listopadu si děti ze 4. C užily při venkovních aktivitách rozmanitého podzimního počasí. Nejdříve jsme se v rámci turistického kroužku vydali na krásnou podzimní vycházku v okolí školy. S sebou si děti přibalily papírové draky a protože nám počasí přálo, tak i draci nádherně vzlétli.
Další týden jsme využili možnosti bruslení na náměstí v PV. Všechny děti si vyzkoušely jízdu na bruslích s kamarády ze třídy a zdokonalily se ve svých sportovních krůčcích.

FOTKY

ŠD Čechovice – Semínkový program

V úterý 20. 11. 2018 nás navštívily lektorky z ekocentra IRIS. Tentokrát si pro nás připravily Semínkový program. Děti skládaly obrazce ze semínek, zahrály si čáru s fazolemi, pomocí lupy se snažily rozpoznat jednotlivá semínka a správně je roztřídit. Na závěr si každý vyrobil do malých lahviček semínkovou mozaiku. Všem se odpoledne líbilo a už se těšíme , jaké další programy na nás čekají.

FOTKY

Rej strašidel a dýňová slavnost v Čechovicích

První týden v listopadu pořádala školní družina strašidelné odpoledne. Sešlo se nám mnoho masek a dobrůtek (za které děkujeme rodičům). Všichni jsme si opravdu pořádně zadováděli v mnoha soutěžích, zatančili si při diskotéce, uspořádali jsme módní přehlídku a vyhlásili nejlepší masky. Všem se zábava líbila a moc jsme si to užili. Vyvrcholením listopadových podzimních akcí byla dýňová slavnost, kde si kde si děti, rodiče i přátelé školy mohli prohlédnout nádherně vyzdobené dýně. Po prohlídce dýni se uskutečnil tradiční lampionový průvod, který se letos vydařil díky příznivému počasí a velké pomoci ze strany hasičů z Čechovic.

FOTKY 1                     FOTKY 2

Strašidelné dny ŠD v Čechovicích

Ve 2. polovině měsíce října probíhaly ve školní družině strašidelné dny. Děti se mohly vyřádit při kreslení a tvoření různých obrázků, masek a dekorací. Také jsme uspořádali mnoho soutěží. Např. výtvarná soutěž – jak vypadá školní strašidlo, nebo Den s mumií atd. Jak se nám to vše povedlo, posuďte sami a podívejte se na fotografie.

FOTKY

Lampionový průvod

Děti z pátých tříd na Palackého tř. se v pátek 2. 11. vydaly posílit řady světlušek do lampionového průvodu Čechovicemi, který každoročně pořádá náš první stupeň v Čechovicích ve spolupráci s místními hasiči. Děti si užily podvečerní procházku temnými ulicemi s rozsvícenými lampiony a rozzářenýma očima. Po pochodu se zahřály teplým čajem a na závěr se dočkaly i ohňostroje.

FOTKY

ŠD Skálovka – Velká podzimní hra

VELKÁ PODZIMNÍ HRA – to byl název celodružinové akce ve Smetanových sadech.Děti, které byly rozděleny do družstev, obcházely jednotlivá stanoviště a  plnily úkoly podle ročníků. Odpovědi si zapisovaly na lístky. A nebylo to vždy jednoduché. Otázky se týkaly přírodovědy, dopravní výchovy, znalostí o Prostějovu a jiné. Všechna družstva nakonec došla do cíle. Po vyhodnocení ve škole byly účastníci za své znalosti odměněni.

FOTKY

Dopravní výchova

Na konci září žáci 4. C a 4. D navštívili dopravní hřiště v Prostějově. Děti si nejdříve teoreticky vyzkoušely svoje znalosti o dopravních značkách a vysvětlily si různé modelové situace v dopravě. Po jízdě zručnosti děti usedly na kola a osvojovaly si základy správné a bezpečné jízdy.

FOTKY

Houbový program

Čtvrťáci z Čechovic se zúčastnili výukového programu Ekocentra Iris na téma ,,Houby“. Děti si prakticky i teoreticky vyzkoušely znalosti o houbách, proběhly se při tematických hrách v přírodě a vyzkoušely si týmovou práci. Nové znalosti využijeme v hodinách přírodovědy.

FOTKY